Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Zwiastuny wiosny pod patronatem Ogrodu Botanicznego UW


Konkurs dodał(a) Renata Stawczyk-Mizińska 7 miesięcy temu, wyświetleń 564


Wpis został sprawdzony przez moderatora

"Nadeszła ciepła wiosna, przykucnęła radosna …”

 

Przedszkole nr 124 w Warszawie

zaprasza do udziału

w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na wiersz lub opowiadanie

"Zwiastuny wiosny”

Pod patronatem

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno budzącej się wiosną przyrody oraz ukazanie twórczych możliwości nauczycieli i ich podopiecznych.

 

Regulamin konkursu:
 

 1. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
   
 2. Utwór literacki musi być oryginalny i nigdzie dotąd nie publikowany – technika swobodnego tekstu.
   
 3. Pracę należy dostarczyć w wersji papierowej  na kartce A4 i na płcie CD bez zabezpieczeń.
   
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail.
   
 5.  Prace pozostają do dyspozycji organizatora i będą oceniane przez niezależne jury (decyzja jury jest ostateczna).
   
 6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
   
 7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie przedszkola. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród (załącznik).
   
 8. Nauczyciele, którzy chcieliby otrzymać podziękowania oraz dyplomy dla dzieci powinni dołączyć zaadresowaną kopertę A4 z odpowiednim znaczkiem.

 

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać (dobrze zabezpieczone) na adres organizatora do 30 kwietnia 2019 r.

 

Przedszkole nr 124
 

ul. Dzielna 15B
 

01-029 Warszawa
 

Tel. (022) 838-36-34

z dopiskiem "KONKURS”


 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
   
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.05.2019r.

Koordynatorzy konkursu:

Anna Korzeniewska  Agnieszka Kamińska

 

 

Proszę odesłać razem z pracą konkursową

Załącznik 1

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 124. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych: iod.przedszkole124@cns.com.pl.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw RODO) niniejszym potwierdzam otrzymanie oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną zawierającą zasady przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka.

 

………………………………………………...            ………………………….......................

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna                                               Czytelny podpis nauczyciela

                                                              

 

                


Załącznik nr 2

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………….
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Zwiastuny wiosny”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Przedszkole nr 124
Dzielna 15b
01-029 Warszawa
22 838 36 34
Komentarze
Wyślij wiadomość do Renata Stawczyk-Mizińska