Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pomoce sensoryczne do nauki czytania i pisania"


Konkurs dodał(a) Teresa Paciorek 10 miesięcy temu, wyświetleń 497


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli

pod hasłem:

Pomoce sensoryczne do nauki czytania i pisania”

 

 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całego kraju.

 

Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli

 • wzbogacenie bazy dydaktycznej nauczycieli

 • dzielenie się swoimi pomysłami

 

Regulamin
 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski.

 3. Każda praca powinna posiadać metryczkę (litery drukowane lub komputerowo) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę i adres placówki, adres email (własny lub placówki), nr tel. (własny lub placówki).

 4. Przewidziane są trzy nagrody główne i jedna nagroda wyróżnienia dla nauczycieli za najciekawsze prace.

 5. Prace przechodzą na własność organizatora.

 6. Termin nadsyłania prac – 02.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres:


  Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi

  ul. Adama 33

  40-467 Katowice


   

 7. Najciekawsze prace zostaną wyłonione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora w dniu 13.03.2019 r.
   

 8. Kryteria konkursu: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, wartość merytoryczno-dydaktyczna.
   

 9. Wszyscy nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają podziękowania w formie elektronicznej; nauczyciele, którzy chcą otrzymać dyplomy w formie papierowej proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
   

 10. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą na adres placówki.
   

 11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 15.03.2019 r. na stronie Bliżej przedszkola i na stronie przedszkola.
   

 12. Wymagane jest przesłanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór).

 

Organizatorka:

Teresa Paciorek

tel 513 233 408


 wzór:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisana/ podpisany

.......................................................................................................................

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach w celu uczestnictwa w w/w konkursie (właściwe podkreślić)

TAK NIE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w czasie organizacji konkursu, w celu publikacji na stronie Bliżej przedszkola (właściwe podkreślić)

TAK NIE

 1. Akceptuję regulamin w/w Konkursu organizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach (właściwe podkreślić)

TAK NIE


 

................................................ ....................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika)


 


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-03-02
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele
Uwagi: Dodatkowych informacji udziela Teresa Paciorek tel. 513233408

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi
Adama 33
40-467 Katowice
513233408
Komentarze
Wyślij wiadomość do Teresa Paciorek