Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS INTERNETOWY "MAŁY GIGANT TO JA"


Konkurs dodał(a) KAMILA ORLICKA
rok temu, wyświetleń 414


Wpis został sprawdzony przez moderatora

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci,
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się komputerem, programem graficznym,
 • Rozwijanie zainteresowań technologią informacyjno – komunikacyjną.

 

REGULAMIN:

 • Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mali Giganci” w Toruniu, koordynatorem konkursu i przedstawicielem placówki jest Pani Kamila Orlicka.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6- letnich.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres: 

kamila.orlicka5@gmail.com

pracy wykonanej w wybranym komputerowym programie graficznym z dołączonym skanem karty zgłoszeniowej wraz z zgodą rodzica - zał.1.

 • Termin nadsyłania prac: 01.02.2019 – 18.02.2019 r.
 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Oceniane będą: pomysłowość, oryginalność oraz samodzielność wykonania.
 • Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie.
 • Do  pracy  prosimy  dołączyć metryczkę:

Imię i nazwisko dziecka, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, adres i e-mail przedszkola.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu: 28.02.2019 r. na stronie przedszkolahttp://maligigancitorun.pl/ oraz  profilu społecznościowym Facebook -  Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mali Giganci”.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów oraz ich opiekunów.
 • Wszystkie przedszkola biorące udział w przedsięwzięciu otrzymają pamiątkowy dyplom podziękowania za udział w konkursie.
 • Z jednej placówki mogą być nadesłane maksymalnie 2 prace.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Udział w konkursie  jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Kamila Orlicka             

Załącznik 1:

Karta zgłoszenia:

„Mały Gigant – to ja ”- I Ogólnopolski Konkurs Internetowy

PROSIMY O WYPEŁNIENIE  DRUKOWANYMI LITERAMI:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

……………………………………………………...........................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:

…………………………………………………………………………………………

TEL/MAIL KONTAKTOWY:

…………………………………..………………………………………………………

ADRES PLACÓWKI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisany / a ..................................................................................................

będący rodzicem lub występujący w charakterze opiekuna prawnego dziecka:

..................................................................................... lat ........ , niniejszym wyrażam zgodę na:

- jego / jej udział w Konkursie „Mały Gigant – to ja”

- oświadczam, że zapoznałem/am się  z Regulaminem Konkursu i go akceptuję, a w szczególności:

 

- wyrażam zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem  w Konkursie, jego / jej imienia i nazwiska oraz jego / jej pracy;

- przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do Konkursu.

 

Poniższe dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy lub zmiany.

 

Miejscowość: ..................................                             Data: ................................................

 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego…………………………

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-02-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "MALI GIGANCI"
CHMIELNA 36
87 - 100 TORUŃ
798 899 699

Komentarze

Wyślij wiadomość do KAMILA ORLICKA