Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

BAWMY SIĘ Z MOCY KODOWANIA


Konkurs dodał(a) Katarzyna Wankiewicz
ponad 2 lat temu, wyświetleń 617


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEGLĄD POMOCY DYDAKTYCZNYCH
"BAWMY SIĘ Z MOCY KODOWANIA''


Celem przeglądu  jest:

- rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,

- rozwijanie wyobraźni dzieci,

- rozwijanie zainteresowań kodowaniem.


Przegląd trwać będzie od 10.02.2019 do 13.03.2019 r

Rozstrzygnięcie przeglądu nastąpi 19.03.2019 r.Regulamin:

1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci i ich nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski.

2. Zadaniem uczestników- stworzenie niekonwencjonalnej pomocy dydaktycznej związanej z kodowaniem.

3. Uczestnicy:  dzieci 3 - 4-letnie, dzieci 5 - 6-letnie oraz dzieci z klas I-III.

4. Praca powinna zostać opatrzona metryczką – (tytuł pracy, instrukcja, imię, nazwisko, wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna, adres e-mail).

6. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów przeglądu.                                           

7. Uczestnicy otrzymają pdf ze zdjęciami wszystkich nadesłanych pomocy.

8. Dyplomy, podziękowania dla wszystkich  zostaną wysłane pocztą. Prosimy o koperty zwrotne ze znaczkiem.

9. Prace należy wysłać pocztą do dnia 13.03.2019 r. na adres organizatora (liczy się data stempla pocztowego):
 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 66

UL.GRAŻYNY 34

93-309 ŁÓDZ

Z dopiskiem „GR VII"

 

 

 PRZEGLĄD POMOCY DYDAKTYCZNYCH

"BAWMY SIĘ Z MOCY  KODOWANIA''

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informację o podsumowaniu konkursu, oświadczenia oraz inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane z konkursem  przekazywane do wiadomości publicznej, zawierały imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcia pracy.

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu.............................................................................................

 

                                                                                 …..........................................................................

                                                                                                podpis opiekuna prawnego

 

….............................

miejscowość i data

 

Karta Zgłoszenia

 

PRZEGLĄD POMOCY DYDAKTYCZNYCH

"BAWMY SIĘ Z MOCY  KODOWANIA''"

 

Imię i nazwisko dziecka.................................................................................

Wiek................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela.............................................................................

Temat pracy......................................................................................................

Nazwa i adres przedszkola.................................................................................

........................................................................................................................

Kontakt........................................................................................................

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-03-13
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Wankiewicz