Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

V Regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci dzieciom"


Konkurs dodał(a) Bogumiła Cichecka
rok temu, wyświetleń 589


Wpis został sprawdzony przez moderatora

V Regionalny konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych

„Polscy poeci dzieciom"
 

Cele konkursu:
- popularyzacja wśród dzieci utworów literackich;
- uwrażliwienie na piękno języka literackiego;
- dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.

Regulamin konkursu:

1. Do udziału w konkursie recytatorskim zapraszamy dzieci z Rybnickich przedszkoli i okolic Rybnika.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3,4,5 i 6-letnich. W konkursie może wziąć udział jedno dziecko z każdego przedziału wiekowego danej placówki.

3. Dzieci recytują wiersze autorów poezji dziecięcej. Prezentacja wiersza nie powinna przekroczyć 3 minut.

4. Ocenie podlegać będzie: interpretacja tekstu poetyckiego oraz ogólne wrażenia artystyczne. Dzieci występować będą w czterech grupach wiekowych: I – dzieci trzyletnie, II- dzieci czteroletnie, III- dzieci pięcioletnie, IV- dzieci sześcioletnie. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej grupie wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Zwycięzcy grupy 5 i 6 letniej otrzymają nominację do udziału w Festiwalu Słowa organizowanym w Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach.

5. O wynikach konkursu zadecyduje powołane jury. Wyniki podane zostaną w dniu konkursu, po prezentacji wszystkich uczestników z poszczególnych grup wiekowych.

6. Konkurs organizuje Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 mieszczące się w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 182.

7. Konkurs odbędzie się dnia 04.04.2019 roku (czwartek) o godz. 09.00 do 10.30 dzieci 3 i 4 letnie , od 10.40 dzieci 5- i 6-letnie w budynku Przedszkola nr 12.

8. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail do 08.03.2019 r.:

asiabyrska75@gmail.com   

 

Karta zgłoszenia powinna zawierać nazwę przedszkola, adres, numer telefonu i e-mail, imię, nazwisko, wiek wykonawcy, tytuł i autora wiersza jaki będzie recytowany, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej przedszkola http://p12.miastorybnik.pl

Uwagi:
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy konkursu p. Joanna Byrska pod nr tel. 501-214-555 p. Magdalena  Bugiera pod  nr tel. 512263603  i p.  Bogumiła Cichecka pod nr tel. 506-654-725
2. W dniu konkursu w Przedszkolu nr 12 zjawiają się tylko uczestnicy konkursu z wychowawcami. 
3. Wymagane są również pisemne zgody rodziców dzieci biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych, wykonywanie zdjęć podczas konkursu oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola oraz lokalnej prasie i rybnickich stronach internetowych.

 

 


 


KARTA ZGŁOSZENIA

 

V  Regionalny konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych

„Polscy Poeci Dzieciom”.

 

Nazwa Przedszkola

 

 

 

 

 

Adres

 

 

Nr telefonu, e-mail

 

 

 

 

 

Imię, nazwisko i wiek dziecka

 

 

 

Tytuł i autor wiersza

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.........................................................................................................................................              

   (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w V Regionalnym  konkursie recytatorskim „Polscy poeci dzieciom”  organizowanym  przez Przedszkole nr 12 w Rybniku w celu umieszczenia danych osobowych i jego wizerunku na stronie placówki, stronie Bliżej Przedszkola oraz w lokalnej prasie.. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-04-04
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 12 w Rybniku
Zebrzydowicka 182
44-217 Rybnik
32 4243702

Komentarze

Wyślij wiadomość do Bogumiła Cichecka