Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Sing IT, Show IT 2


Konkurs dodał(a) Aleksandra Olejnik 3 tygodnie temu, wyświetleń 257


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej

„Sing IT, show IT!”
 

Mając na uwadze czas potrzebny na przygotowanie dzieci do tego typu konkursu, już teraz zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz zachęcamy do uczestniczenia w naszym konkursie.

ORGANIZATOR:

Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne Sowa w Częstochowie

Nauczyciele: Aleksandra Olejnik, Marta Szwaja

Mail: singitshowit@gmail.com
 

I CELE:

 • Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • Praca nad poprawną wymową,
 • Prezentacja umiejętności wokalnych,
 • Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • Propagowanie idei wspierania uzdolnień,
 • Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs trwa od 21.01.2019 r. do 22.03.2019 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 05.04.2019 r.,a oficjalna gala wręczenia nagród odbędzie się 12.04.2018 r.
   
 2. Konkurs jest adresowany do dzieci przedszkolnych w wieku 3,4,5,6 lat uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych.Ma charakter przeglądu w kategorii ZESPÓŁ ( minimum 2 osoby/maksymalnie 5 osób).
   
 3. Każde przedszkole może zgłosić JEDNĄ reprezentację.
   
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie teledysku do wybranej piosenki w języku angielskim (tematyka dowolna) i nagranie krótkiego video ( bez montażu) na płycie CD/DVD oraz przesłanie jej wraz z kartą zgłoszeniową pod podany adres:

  Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA – konkurs piosenki angielskiej

  ul. Krzemienna 14

  42-221 Częstochowa

   
 5. Płytę z nagraniem video należy opisać pełną nazwą przedszkola oraz imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej.
   
 6. Wyrażenie zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu realizacji założeń konkursu
   
 7. Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie, fotografowanie oraz dysponowanie danymi uczestników podczas przeglądu.
   
 8. Rodzic wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie , publikację wizerunku dziecka, publikację wyników. Brak wyrażonej zgody jest jednoznaczne z rezygnacją wzięcia udziału w konkursie.
   
 9. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny, bądź nagranie z płyty CD.
   
 10. Nagrania nadane do wysyłki po 15.03.2019 r. nie będą brały udziału w konkursie.
   
 11. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.
   
 12. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej osoby zgłaszającej.
   
 13. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
   
 14. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
   
 15. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdują się:
 • Muzyk
 • Nauczyciel muzyki/ wychowania przedszkolnego
 • Nauczyciel języka angielskiego

 

 

III KRYTERIA OCENY:

Językowe:

 • Słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
 • Wymowa

Muzyczne

 • Rozumienie treści utworu
 • Dobór utworu dostosowany do wieku i możliwości wokalnych w konkursie
 • Interpretacja utworu
 • Ruch sceniczny (dodatkowe punkty w ocenie)
 • Ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
 • Wykorzystanie akompaniamentu własnego

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny

 1. Wszelkie informacje, lista zwycięzców oraz sprawozdanie podane będą na stronie internetowej organizatora: www.przedszkolesowa.pl
 2. Każdy zespół oraz osoby zgłaszające otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wspomagają rozwój językowy dzieci.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wywołania dwóch wyróżnień.
 4. Zespoły zwycięskie zostaną zaproszone na oficjalną galę wręczenia nagród w wyznaczonym terminie i miejscu (12.04.2019r., Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA w Częstochowie).
 5. Zwycięskie zespoły przyjeżdżają na oficjalną galę wręczenia nagród na koszt własny pod opieką jednego lub dwóch nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych). 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: regulamin, karta zgłoszeniowa oraz informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie organizatora www.przedszkolesowa.pl

Organizator


Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA
Krzemienna 14
42-221 Częstochowa
510076210
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aleksandra Olejnik