Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Teatr, to co lubię - pacynka, kukiełka


Konkurs dodał(a) Katarzyna Wankiewicz
ponad 3 lat temu, wyświetleń 544


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Cele konkursu: 

- rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem  

- prezentacja twórczości artystycznej 

- zainteresowanie lalkami teatralnymi: 

 kukiełka – lalka osadzona na kiju, 

pacynka – lalka nakładana na rękę.
 

REGULAMIN: 

  

1. Konkurs przeznaczony dla dzieci 5- i 6-letnich. 
 

2. Zadaniem dzieci  jest wykonanie pacynki, kukiełki z bajki, baśni lub wymyślonej.
 

3. Technika - przestrzenna,  minimalna wysokość 25 cm- maksymalna 55 cm.
 

4. Materiał : filc, ścinki materiałów, guziki, włóczka, wełna, itp. 
 

4a.  Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość 

  

5. Praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko dziecka, wiek, dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela wraz z adresem  emailowym 

 

6. Nadesłane prace przechodzą na własność i pozostają do dyspozycji organizatora  konkursu. 
 

7. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania przesłane drogą e - mailową. 
 

8. Prace dobrze zabezpieczone należy przesłać do dnia 15.10.2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

  

Przedszkole Miejskie nr 66

ul. Grażyny 34   

93-309 Łódź  

Gr. VII  
 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.10.2018 r.
 

10. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Bliżej przedszkola  

   

 

UWAGI: 

• administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie zawartych w oświadczeniu. 

• W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Katarzyną Wankiewicz – kasia.natasza@onet.eu  

 

 

 

Konkurs plastyczny – „Teatr, to co lubię- pacynka, kukiełka”. 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informację o podsumowaniu konkursu, oświadczenia oraz inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane z konkursem  przekazywane do wiadomości publicznej, zawierały imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcia pracy. 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu.............................................................................................  

                                                                                 ….......................................................................... 

                                                                                                podpis opiekuna prawnego 

 

…............................. 

miejscowość i data 

 

 

 

 

 

Karta Zgłoszenia 

 

KONKURS  PLASTYCZNY 

" „Teatr, to co lubię- pacynka, kukiełka”. 

 

Imię i nazwisko dziecka................................................................................. 

Wiek................................................................................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela............................................................................. 

Temat pracy...................................................................................................... 

Nazwa i adres przedszkola................................................................................. 

........................................................................................................................ 

Kontakt............................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-10-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Wankiewicz