Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Bezpieczne wakacje


Konkurs dodał(a) maria rusinek rok temu, wyświetleń 619


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 6 w Zamościu zaprasza dzieci w wieku 3 – 6 lat z terenu całej Polski 

do udziału w konkursie plastycznym pt.

"BEZPIECZNE WAKACJE”

 

 

Cele konkursu:

 

–         uświadamianie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem,

–         promowanie zasad bezpiecznego zachowania się  w czasie letniego wypoczynku: w lesie,

–          w polu, nad morzem, w górach i mieście,

-          rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

-          rozwijanie poczucia estetyki i indywidualnych zdolności plastycznych.

 

Regulamin konkursu

 

1.      Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

2.      Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z placówki max. 2.

3.      Technika prac : technika dowolna na formacie A-3, A-4.

4.      Kryteria oceny prac: samodzielność wykonanej pracy,  oryginalność, walory artystyczne. Pomysłowość.

5.      Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

-                     imię i nazwisko autora, wiek, grupa;

-                     adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail

-                     imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, zgoda rodziców na umieszczenie danych dziecka na stronie internetowej przedszkola:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka ........................................ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 Nauczyciele, którzy chcą bezpośrednio otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci

 do konkursu proszeni są o załączenie do wysłanych prac koperty A4 ze znaczkiem oraz adresem zwrotnym.

6.       Prace pozostaną do dyspozycji organizatorów.

Termin składania prac- do 12 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie Konkursu 19 czerwca 2018 r.


7.      Oceny nadesłanych prac dokona niezależne Jury powołane przez organizatora.
 

8.      Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 

9.     Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-6.com.pl.
 

10.     Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu naszego przedszkola.
 

11.     Prace prosimy nadsyłać na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 6

ul. Dolna 4

22- 400 Zamość

"Bezpieczne wakacje”

 

 

12.   Informacje o konkursie: mariarus@o2.pl,  Maria Rusinek tel  605285017

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-06-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Dolna 4
22- 400 Zamość
846396805

Komentarze

Wyślij wiadomość do maria rusinek