Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Zawody dawniej i dziś"


Konkurs dodał(a) Karolina Kwiatkowska
ponad 4 lat temu, wyświetleń 1336


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Zawody dawniej i dziś”  

 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci pięcioletnich.

 

ORGANIZATORZY: 

Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie 

CELE KONKURSU:

 1. Weryfikacja wiadomości na temat zawodów współczesnych i tych już zapomnianych.
 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej.
 3. Zdobywanie wiedzy o świecie społecznym i technicznym.
 4. Wyrabianie poczucia estetyki.
 5. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz dostarczenie bogatych przeżyć artystycznych.


ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie uczestniczą dzieci 5- letnie. 
   
 2. Przedszkole może zgłosić jedną pracę.
   
 3. Termin nadsyłania prac 30.03.2018 r. na adres:  

 

„Konkurs plastyczny – „Zawody dawniej i dziś”

 

Przedszkole 214 im. Janiny Krzemińskiej

ul. Czumy 6

01-355 Warszawa

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Praca powinna być indywidualna.
   
 2. Praca plastyczna płaska powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, dowolną techniką.
   
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola 214 im. Janiny Krzemińskiej do 30.03.2018 r.
   
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę  (temat pracy, imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, nazwiska nauczycieli).   
           
 5. Wystawa prac konkursowych.
   
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.04.2018 r.
   
 7. Uczestnicy konkursu otrzymają drogą elektroniczną dyplomy i podziękowania.

 

USTALENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na  stronie internetowej przedszkola w zakładce: Wydarzenia oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl .
 2. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku dziecka na potrzeby konkursu (załącznik).
 4. Koordynator konkursu – Karolina Kwiatkowska tel. 608-600-962 (karolina.kwiatkowska.p214@gmail.com)
 5. Organizatorzy:

Karolina Kwiatkowska

Agata Rojek-Mróz

Katarzyna Andrychowska

Anna Michalec

 

 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli i dzieci do udziału w konkursie, życząc dobrej zabawy.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Przedszkole: ……………………………………………

 

Grupa: ………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę:

 1. …………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………….

 

Dane koordynatora przedszkola do kontaktu: ü Imię i nazwisko:

………………………………………………………………….

 • Numer telefonu:

………………………………………………………………….

 • Adres e-mail:

……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Dziękujemy

 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………….

i przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu „Zawody dawniej i dziś” organizowanego przez Przedszkole 214 im. Janiny

Krzemińskiej w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Zgoda może być wycofana w każdej czasie przez rodzica.

 

 

 

…………………………                                     ……………………………

(miejscowość i data)                                            (podpis opiekuna prawnego) 

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-03-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: e- mail: karolina.kwiatkowska.p214@gmail.com

Organizator

Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej
Czumy 6
01-335 Warszawa
608600962

Komentarze

Wyślij wiadomość do Karolina Kwiatkowska