Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XI Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno - Plastyczny


Konkurs dodał(a) Mariola Sitarz
ponad 3 lat temu, wyświetleń 1055


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu zaprasza do udziału  w XI Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym  pt.

 „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki”

 

Celem konkursu jest rozwijanie werbalnej i plastycznej aktywności twórczej dzieci, dbałość  o poprawną wymowę.

 

OPIS KONKURSU

Uczestnicy:

 • dzieci grup pięcio- i sześcioletnich,

Regulamin:

 • Prace należy wykonać indywidualnie.
   
 • Technika wykonania prac oraz format pracy są dowolne.
   
 • Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 3 prace.
   
 • Prace należy opisać według wzoru (z tyłu pracy!):
  • Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
  • Imię i nazwisko opiekuna,
  • Adres placówki, telefon, e-mail,
  • Tytuł i nazwisko autora wiersza,
 • Tytuł i nazwisko autora wiersza, na podstawie którego wykonano pracę, treść tego wiersza należy dodatkowo umieścić na osobnej, dołączonej do pracy kartce (nie przyklejać z tyłu pracy!)- czcionka Times New Roman 12, interlinia pojedyncza.
 • Prace nie posiadające metryczki nie będą oceniane przez jury.
   
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania, opracowywania i publikacji prac oraz treści wierszy z zachowaniem nazwiska autora.
   
 • Termin nadsyłania prac do 19.02.2018 r. na adres:


  Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51

  Jana Bytnara Rudego 1

  45-265 Opole


   
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zgody Rodziców na przetwarzanie danych - załącznik 1.
   

Przebieg konkursu:

 • Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą plastycy opolscy oraz logopedzi.
   
 • Jury będzie brało pod uwagę oryginalność i estetykę prac oraz inwencje twórczą dzieci
   
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną
   
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 6.03.2018 r.
   
 • Dyplomy i podziękowania otrzymają tylko laureaci konkursu i ich opiekunowie
   
 • Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie: www.ppi51.opole.pl  oraz www.blizejprzedszkola.pl
 • Załącznik 1

   

  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  danych osobowych mojego dziecka………………………………………………………………………………………..

  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

   

   

   

                                                                         ……………………………………………………………………………

                                                                                   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

   

Organizatorki konkursu: Mariola Sitarz, Marzena Okapiec, Urszula Niewiarkiewicz-Głąb

Patronat honorowy:

 •   Polski Związek Logopedów
 •   Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-03-06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Patronat honorowy: Polski Związek Logopedów

Organizator

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
Jana Bytnara Rudego 1
45-265 Opole
77-455-58-58

Komentarze

Wyślij wiadomość do Mariola Sitarz