Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Pomysłowa ozdoba choinkowa"

Konkurs dodał(a) Magdalena Cieszko ( komentarzy)
Dodane 6 dni temu, wyświetleń 130

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
 „Pomysłowa ozdoba choinkowa”

 

1. Główne założenia konkursu:

- Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim

- Konkurs rozpoczyna się 13.11.2017 r. i trwać będzie do 8.12.2017 r.

- W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym 3, 4-latki oraz 5,6-latki.

2. Cele konkursu:

- Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.

- Promowanie pozytywnych postaw wobec polskich tradycji.

- Inspirowanie dzieci do wyrażania ekspresji plastycznej.

- Promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.

- Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach 3, 4-latki oraz 5,6-latki. 

- Prace przekazane na konkurs musza być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko (w wypadku dzieci młodszych dopuszczalna jest pomoc rodzica/ nauczyciela).

- Kryteria oceny prac to: staranność, samodzielność wykonania, pomysłowość, walory artystyczne, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

- Każdy placówka może przesłać po 3 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej. 

- Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

- Do prac należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna, e-mail

- Prace należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim

Rudnik Szlachecki 38

23-212 Wilkołaz

z dopiskiem „Pomysłowa ozdoba choinkowa”

4. Wyniki konkursu.

- Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.12.2017 r. na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz stronie internetowej szkoły http://www.rudniksp.webd.pl/

- W konkursie zostaną nagrodzone I-III miejsca z każdej kategorii wiekowej oraz po 5 wyróżnień z każdej kategorii. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki przesłane pocztą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe podziękowania wysłane drogą e- mail.

- Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych oraz zamieszczeniem prac na stronach www.

Koordynator konkursu: Magdalena Cieszko

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-12-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator