Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM JESIENNY BUKIET


Konkurs dodał(a) katarzyna maślanka
ponad 4 lat temu, wyświetleń 1566


Wpis został sprawdzony przez moderatora

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM   

JESIENNY BUKIET
 

CELE KONKURSU:

  • kształtowanie i rozwijanie wyobraźni artystycznej,
  • wyrażanie swojej kreatywności i pomysłowości w formie plastycznej,
  • doskonalenie sprawności manualnej.
     

 REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.                                                                                      

2. Technika i format prac dowolna.                                                                                                                        

3. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z jednej placówki max. 3.

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, dokładny adres przedszkola nr telefonu, email, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.(metryczka umieszczona z tyłu pracy).                                                                                                                               

5.Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora jury. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, a nauczyciele podziękowania.
     
 6. Prace należy przesyłać do 23 X 2017 r. (decyduje data dostarczenia pracy do placówki) NA ADRES:
 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39

UL.GLIWICKA 212

40 – 860 KATOWICE

(KONKURS JESIENNY)
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 X 2017r.Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie WWW.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie przedszkola:   mp39.manifo.com Nagrody ufundowała firma Lupus.

7. Prace pozostają do dyspozycji organizatora, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.    
 
8. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w MP 39        
                                                 
9. Informacji na temat konkursu udziela mgr Katarzyna Maślanka, mgr Monika Bednarek

                                                    

Wzór metryczki

Bardzo prosimy o wypełnienie metryczki literami drukowanymi lub komputerowo.

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………….

Wiek……………………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem ,którego została wykonana praca

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres placówki

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do placówki………………………………………………….. ……………………………………

Adres mailowy placówki……………………………………………......................................................................

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu plastycznego pt. „Jesienny bukiet”

………………………………………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-10-23
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 39 Katowice
gliwicka212
40 - 860 Katowice

Komentarze

Wyślij wiadomość do katarzyna maślanka