Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Welcome to London

Konkurs dodał(a) Barbara Rusek - Bargieła ( komentarzy)
Dodane 6 miesięcy temu, wyświetleń 641

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu

ogłasza

Ogólnopolski Konkurs plastyczno – językowy 

Welcome to London

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci przy współpracy  z nauczycielem poprzez  pobudzanie kreatywności prowadzącej do stworzenia pracy plastycznej związanej z zabytkami oraz atrakcjami Londynu.

Format prac:

Prace przestrzenne, prace płaskie

Ocena prac:

Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.

Kryteria oceny: 

Samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka, 

Opis pracy:

Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (tytuł wykonanej pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, adres e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Zgoda na udział w konkursie:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i nauczycieli.

Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody, które zostaną przesłane pocztą.

Pozosatli uczystnicy wyrażający chęć otrzymania dyplomów proszeni są o załączenie koperty, opatrzonej znaczkiem i adresem, na który mają zostać przesłane dyplomy.

       

 

Termin nadsyłania/składania prac: 30.11.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.12.2017 r.

Wyniki zostaną opublikowana na stronach  internetowych:

https://www.facebook.com/akademiakolorowychpodrozy/

www.blizejprzedszkola.pl/konkurs,

 

Prace należy wysłać z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs plastyczno - językowy "Welcome to London" na adres:
 

Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży

Zamkowa 19

41-200 Sosnowiec

 

 

Telefon kontaktowy: 664 780 000

Koordynator konkursu

Barbara Rusek-Bargieła

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-30-11
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży
Zamkowa 19
41-200 Sosnowiec
664 780 000