Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Najpiękniejsze miasta nad Wisłą"

Konkurs dodał(a) Natalia Kloska ( komentarzy)
Dodane 4 miesiące temu, wyświetleń 317

Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej

Przedszkole „Wesoła Piątka” w Nakle nad Notecią
zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.

„Najpiękniejsze miasta nad Wisłą”

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
 • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę,
 • zainteresowanie polskim krajobrazem,
 • znajomość miast leżących przy brzegu królowej polskich rzek - Wisły.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.
   
 2. Format pracy A4 lub A3.
   
 3. Technika dowolna.
   
 4. Prace indywidualne.
   
 5. Ilość prac: maksymalnie 2 z jednego przedszkola.
   
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę w prawym, dolnym rogu, napisaną komputerowo wg wzoru:
  1. tytuł pracy: ……………………….
  2. wykonana przez: ………………………….., lat …………
                            imię i nazwisko dziecka
   przedszkole: …………………………………….
                   nazwa i adres przedszkola, telefon, e-mail
    
  3. ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
   W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "NAJPIEKNIEJSZE MIASTA NAD WISŁĄ"

   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .....................................................................................           
   (imię i nazwisko)
   w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Najpiekniejsze miasta nad Wisłą".
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy przedszkola oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
   (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).
   Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.
   ............................................................................................
   Miejscowość i data
   ............................................................................................
   Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika przeglądu

 7. Termin składania prac do 11 czerwca 2017 r. na adres:

  Przedszkole „Wesoła Piątka”

  ul. Bydgoska 12

  89 – 100 Nakło nad Notecią


  z dopiskiem: KONKURS

   
 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.Dzieci z przedszkola organizatora nie biorą udziału w konkursie.
   
 9. Niezależne jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim: samodzielność wykonania pracy przez dziecko, wykorzystaną technikę oraz pomysłowość.
   
 10. Wyniki konkursu będą znane 16 czerwca 2013 r. Na laureatów nagrodzonych prac czekają nagrody.
   
 11. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-06-11
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole "Wesoła Piątka"
Bydgoska 12
89-100 Nakło nad Notecią
(052)385-21-00