Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Jan Paweł II widziany oczami dzieci"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Halik ponad 5 lat temu, wyświetleń 2083


Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej


Drodzy Nauczyciele, drogie przedszkolaki!

W związku ze zbliżającą się uroczystością kanonizacji
Bł. Jana Pawła II

Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach zaprasza
do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt:


Jan Paweł II widziany oczami dzieci 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
 Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski
Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki
Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Robert Gabryś – Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o. o.
Miesięcznik „Bliżej Przedszkola”


Organizator konkursu:
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach


Regulamin


§ 1 Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
2. Przedstawienie przez dzieci postaci Ojca Świętego.
3. Integracja placówek przedszkolnych i promocja w środowisku lokalnym.

§ 2 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach; 32-020 Wieliczka, Śledziejowice 203a.
2. Konkurs rozpoczyna się 28 lutego 2014 r. i trwać będzie do 31 marca 2014 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Jan Paweł II widziany oczami dziecka”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli powiatu wielickiego.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką płaską.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz przedszkola.
4. Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko, wiek autora, nazwę przedszkola.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez przedszkole karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu – pobierz).
8. Prace należy nadesłać do 31 marca 2014 r. na adres:
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
Śledziejowice 203a
32-020 Wieliczka
z dopiskiem „konkurs plastyczny”

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.przedszkolesledziejowice.wieliczka.eu
4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

§ 5 Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
2. Laureaci zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.


Koordynator konkursu:

Danuta Dworak
e-mail: ddworak@poczta.fm

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2014-03-31
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Redakcja BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Józefa Kostrzewskiego 17
30-437 Kraków
12 631 04 10
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Halik