Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 512.31 kb
Stron: 6
Id: 1820

Dane osobowe w przedszkolu

Dariusz Skrzyński   Kwiecień 2012

Fragment artykułu: Nauczyciele w przedszkolu, chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec wychowanków, powinni dość dużo wiedzieć o dzieciach i ich rodzicach. Istnieje więc uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców, ale z drugiej strony, większa odpowiedzi... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

cykl Zarządzanie przedszkolemdyrektorkontrola zarządczamenadżernauczycielprawo oświatoweprzedszkole

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Kwiecień 2012

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Fragment artykułu:
Nauczyciele w przedszkolu, chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec wychowanków, powinni dość dużo wiedzieć o dzieciach i ich rodzicach. Istnieje więc uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców, ale z drugiej strony, większa odpowiedzialność ciąży na dyrektorach przedszkoli za to, jak te dane są przechowywane i udostępniane.
Zasada ochrony danych osobowych znajduje swoje źródło w ustawie zasadniczej – w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.), która w art. 47 i art. 51 każdemu gwarantuje prawo do ochrony życia prywatnego i zakłada, iż zasady gromadzenia oraz udostępniania informacji o osobie określać ma akt prawny rangi ustawy. Założenie to zostało zrealizowane poprzez wydanie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych normowane są także w innych ustawach. O ile wskazana ustawa w sposób ogólny normuje ochronę danych osobowych – to inne ustawy odnoszą się szczegółowo do kwestii tej ochrony w wybranych konkretnych dziedzinach działalności (…).


Artykuł przybliża zagadnienia ochrony danych osobowych w przedszkolu. Opisano w nim szczegółowo m.in.:
- akty prawne regulujące problematykę danych osobowych;
- pojęcie danych osobowych;
- proces przetwarzania danych osobowych przez przedszkole;
- funkcję dyrektora jako administratora danych osobowych;
- kwestię dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
- kwestię danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Systemie Informacji Oświatowej;
- kwestię rejestracji zbiorów danych osobowych w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych;
- kwestię pozyskiwania danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie;
- proces dokumentowania danych osobowych podczas zatrudnienia;
- kwestię upubliczniania zdjęć i wypowiedzi dzieci w mediach;
- kwestię udzielania informacji o dziecku innym osobom niż rodzic.


Objętość artykułu:
6 stron.

 

Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz