Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Dane osobowe w przedszkolu

Dariusz Skrzyński   Kwiecień 2012

Fragment artykułu: Nauczyciele w przedszkolu, chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec wychowanków, powinni dość dużo wiedzieć o dzieciach i ich rodzicach. Istnieje więc uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców, ale z drugiej strony, większa odpowiedzi... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.

Więcej z tego numeru

Kwiecień 2012

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Fragment artykułu:
Nauczyciele w przedszkolu, chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec wychowanków, powinni dość dużo wiedzieć o dzieciach i ich rodzicach. Istnieje więc uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców, ale z drugiej strony, większa odpowiedzialność ciąży na dyrektorach przedszkoli za to, jak te dane są przechowywane i udostępniane.
Zasada ochrony danych osobowych znajduje swoje źródło w ustawie zasadniczej – w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.), która w art. 47 i art. 51 każdemu gwarantuje prawo do ochrony życia prywatnego i zakłada, iż zasady gromadzenia oraz udostępniania informacji o osobie określać ma akt prawny rangi ustawy. Założenie to zostało zrealizowane poprzez wydanie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych normowane są także w innych ustawach. O ile wskazana ustawa w sposób ogólny normuje ochronę danych osobowych – to inne ustawy odnoszą się szczegółowo do kwestii tej ochrony w wybranych konkretnych dziedzinach działalności (…).


Artykuł przybliża zagadnienia ochrony danych osobowych w przedszkolu. Opisano w nim szczegółowo m.in.:
- akty prawne regulujące problematykę danych osobowych;
- pojęcie danych osobowych;
- proces przetwarzania danych osobowych przez przedszkole;
- funkcję dyrektora jako administratora danych osobowych;
- kwestię dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
- kwestię danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Systemie Informacji Oświatowej;
- kwestię rejestracji zbiorów danych osobowych w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych;
- kwestię pozyskiwania danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie;
- proces dokumentowania danych osobowych podczas zatrudnienia;
- kwestię upubliczniania zdjęć i wypowiedzi dzieci w mediach;
- kwestię udzielania informacji o dziecku innym osobom niż rodzic.


Objętość artykułu:
6 stron.

 

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!