Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 383.71 kb
Stron: 2
Id: 1856

Czarowanie na zawołanie - gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania

Grażyna Iwona Grzesik   Maj 2012

Fragment artykułu: Podstawową formą przygotowania dziecka do nauki pisania powinna być zabawa. W zabawie dziecko manipuluje, doświadcza, naśladuje, wykonuje rozmaite czynności. Jednym z najistotniejszym zadań w przygotowaniu do nauki pisania jest pomoc dziecku w wytwarzaniu ruchowych wyobrażeń pows... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (1.23 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

nauka czytanianauka pisaniascenariusz zajęć

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Gotowość do nauki czytania i pisania

Więcej z tego numeru

Maj 2012

Fragment artykułu:
Podstawową formą przygotowania dziecka do nauki pisania powinna być zabawa. W zabawie dziecko manipuluje, doświadcza, naśladuje, wykonuje rozmaite czynności. Jednym z najistotniejszym zadań w przygotowaniu do nauki pisania jest pomoc dziecku w wytwarzaniu ruchowych wyobrażeń powstawania kształtów graficznych, które ułatwiają dokonywanie prawidłowego odwzorowywania wyrazów i liter. Zabawy ruchowe i ruchowo-graficzne powinny poprzedzać etap zajęć i zabaw o charakterze czysto graficznym. Do tego doskonale nadają się gotowe karty pracy typu: „Grafomotoryka dla Smyka”, „Kolorowe szlaczki”, „Szlaczki na 4 pory roku”. Sposób ich wykorzystania uzależniony jest tylko od inwencji twórczej każdego nauczyciela czy rodzica.


Dalszą część artykułu stanowi obszerny scenariusz zajęć zakładający realizację następujących celów ogólnych:

  • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania i pisania;
  • doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
  • wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych;
  • wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

Objętość artykułu: 2 strony.