Typ: pdf
Wielkość: 432.08 kb
Stron: 2
Id: 3041

Budujemy zamki [scenariusz z zakresu wspomagania rozwoju społecznego]

Monika Majewska   Grudzień 2012

Zapraszamy do lektury trzeciego z cyklu scenariuszy, w których autorka skupiła się na rozwijaniu umiejętności społecznych. Fragment artykułu: W aktywności społecznej dziecka w wieku przedszkolnym zachodzą szybkie zmiany. Uczy się ono określonych reguł postępowania, zwyczajów panują... więcej
Pobierz

Zobacz również

pięciolatekrozwój społecznyscenariusz zajęćsześciolatek

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Umiejętności społeczne

Więcej z tego numeru

Grudzień 2012

Zapraszamy do lektury trzeciego z cyklu scenariuszy, w których autorka skupiła się na rozwijaniu umiejętności społecznych.

Fragment artykułu:
W aktywności społecznej dziecka w wieku przedszkolnym zachodzą szybkie zmiany. Uczy się ono określonych reguł postępowania, zwyczajów panujących w grupie społecznej, w której funkcjonuje, oraz zasad zachowania przekazywanych przede wszystkim przez wychowawców i osoby z najbliższego otoczenia. W procesie rozwoju społecznego dziecko powinno nabyć takie formy zachowania, które są akceptowane przez jego grupę rówieśniczą i pozwalają mu na sprawne w niej funkcjonowanie. O dojrzałości społecznej dziecka świadczy między innymi umiejętność akceptowania i podporządkowywania się przyjętym normom, zdolność współpracy w grupie oraz umiejętność rozumienia potrzeb innych osób.
Przedszkole należy traktować jako niezwykle ważne środowisko wychowawcze, a jego naczelnym celem nie jest jedynie przygotowanie dzieci do nauki w szkole, ale przede wszystkim – do życia w społeczeństwie.
Spotkania z rodzicami absolwentów naszego przedszkola nasunęły mi na myśl bardzo przykry wniosek, że w szkole przytłacza ich ogrom wiedzy, nauczyciele są bardzo wymagający i skupiają się głównie na materiale dydaktycznym, a zbyt mało uwagi poświęcają na wychowanie dzieci. Nie chcę, aby był to głos krytyki wobec nauczycieli pracujących w szkole, lecz impuls dla nas, nauczycieli-wychowawców przedszkolnych, do tego, aby intensywnie wspierać aktywność społeczną dzieci, ponieważ największy bagaż doświadczeń społecznych dzieci wynoszą właśnie z przedszkola. Pamiętajmy o tym w codziennych sytuacjach i obserwujmy dzieci przede wszystkim w trakcie zabaw, które są wspaniałym źródłem wiedzy na temat poziomu społecznego grupy.

Główną część artykułu stanowi scenariusz zajęć dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, w którym założono realizację następujących celów ogólnych:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (1.1-2);
  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3.1-2);
  • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9.2-3);
  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10.1-2).