Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


7 dni temu


ZAKŁADKA DO KSIĄZKI - III EDYCJA

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI - III EDYCJA

 REGULAMIN KONKURSU

na Zakładkę do książki - III edycja

 

I. Organizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rychliku z siedzibą  w Trzciance.

 

II. Cele konkursu:

- zainteresowanie dzieci książką,

- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

- popularyzacja literatury.

 

III. Warunki udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz dzieci z klas I-III.
 

2. Każdy uczestnik zgłasza 1 pracę.
 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie  prac  na adres organizatora. Każda zakładka powinna mieć dołączony opis wg wzoru: imię, nazwisko autora, wiek (klasa), adres placówki oraz imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy.
 

4. Prace powinny mieć postać zakładki do książki. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
 

5. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.

 

IV. Kryteria oceny prac:

1. Konkurs będzie rozstrzygany według trzech kategorii:

  • kategoria I – dzieci 3,4-letnie,
     
  • kategoria II – dzieci 5,6-letnie,
     
  • kategoria III- dzieci z klas I-III.
     

2. Ocena prac za:

-  pomysłowość,

-  oryginalność ujęcia tematu,

-  estetyka wykonania pracy,

-  samodzielność wykonania.
 

V. Terminy:

1. Prace należy dostarczyć do dnia 20 maja 2017 r. osobiście lub przesłać na adres:
 

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

Rychlik 16

64-980 Trzcianka

z dopiskiem: "Zakładka do książki"

 

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 31 maja 2017 r., a wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły www.sprychlik.pl

 

VI. Postanowienia końcowe:

 

1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków.

2. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

3. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

4. Dla laureatów przewidziane są nagrody.

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

  

Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku

Elżbieta Sicińska
Ostatnio on-line:
7 dni temu
Elżbieta Sicińska dodał/a również:


Komentarze
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane

"RODZINNA KAPLICZKA MATKI BOŻEJ Z FATIMY"
Pozostało: 23 dni
Odwiedzono: 79

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: "Wiosna - ach, to Ty?!"
Pozostało: 13 dni
Odwiedzono: 175

"Mój bohater" - ogólnopolski konkurs plastyczny
Pozostało: 11 dni
Odwiedzono: 286

Konkurs "Obrazek dotykowy dla Każdego"
Pozostało: 13 dni
Odwiedzono: 219