Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


miesiąc temu


Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Logopedyczny "Sensoryczna głoska"

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej.
 

2. Czas trwania konkursu 20 marca – 28 kwietnia 2017 r.
 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 - 6 lat.
 

4. Cele konkursu:

- prezentacja umiejętności plastycznych i sprawności manualnej,

- zwiększenie efektywności nauki poprzez wielozmysłowe poznanie.

 

5. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna z wykorzystaniem technik umożliwiających poznanie trudnych logopedycznie głosek poprzez zmysł dotyku. Polega ona na wykonaniu wizualizacji wybranej głoski z użyciem materiałów o różnej fakturze i strukturze. W pracy można wykorzystać gotowe elementy manipulacyjne ćwiczące sprawność manualną,  np. rzepy, sprzączki, zamki, guziki;

 

6. Format i technika wykonania: dowolne
 

7. Każda praca musi zawierać z tyłu metryczkę z następującymi informacjami:

- Imię i nazwisko dziecka,

- Wiek,

- Dane placówki, do której uczęszcza dziecko,

- Imię i nazwisko opiekuna,

- Adres e-mail opiekuna,

- Telefon kontaktowy,

- Imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

8. Podpis rodzica zawarty na metryczce pracy jest jednoczesną akceptacją regulaminu konkursu, wyrażeniem zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo upublicznienie przez Organizatora prac konkursowych na facebooku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Bukowie Wielkiej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu (zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz.922 z późniejszymi zmianami)

 

9. Prace należy przesłać na adres:

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej

Bukowa Wielka 34

22-107 Sawin

z dopiskiem „Konkurs logopedyczny”

 

10. Niezależna komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu
(I,II,III miejsce) oceniając zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność wykonania, różnorodność technik i wykorzystanych materiałów
oraz estetykę.

 

11. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12 maja 2017 r. na facebooku Organizatora oraz na www.bliżejprzedszkola.pl

 

 

13. Przesłane na konkurs prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora.

 

14. Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej na wystawie pokonkursowej, a także
na facebooku szkoły.

 

15. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział drogą mailową. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
 

16. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody drogą pocztową.

 

Koordynatorzy konkursu

Sylwia Kosior 695 988 573

Beata Strehlow

 

Zapraszamy!

  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sylwia Kosior
Ostatnio on-line:
3 tygodnie temu
Sylwia Kosior dodał/a również:


Komentarze
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane

"Postać Małego Odkrywcy"
Pozostało: 15 dni
Odwiedzono: 128

Zakładka do książki - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Pozostało: 1 dzień
Odwiedzono: 733

"Wiosenne ptaki i inne zwierzaki"
Pozostało: 1 dzień
Odwiedzono: 566

Konkurs plastyczny "Roboty przyszłości"
Pozostało: 34 dni
Odwiedzono: 34