ponad 3 lat temu


"Uroki wiosny"

Organizator konkursuPrzedszkole nr 43 w Lublinie
Nauczyciele: A. Pawełczak i J. Sajecka

CELE KONKURSU:
- zwrócenie uwagi na piękno i walory krajobrazowe własnego regionu w określonej w temacie konkursu porze roku;
- popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi;
 - promowanie dziecięcych talentów.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 4 do 6 lat.
2. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
3. Forma pracy: A 4 lub A 3.
4. Technika dowolna, płaska.
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu wykonanej indywidualnie przez dziecko.
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres przedszkola, numer telefonu, e – mail, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
7. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników (zał. nr 1).
8. Prace należy przesyłać/składać w terminie do 4.04.2014r. na adres:


Przedszkole nr 43 Lublinie
ul. Skautów 11 a
20 – 055 Lublin

z dopiskiem: Konkurs plastyczny "Uroki wiosny"


9. Prace niekompletne formalnie i dostarczone po terminie wyznaczonym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, zwracając uwagę na samodzielność wykonania, pomysłowość i oryginalność pracy oraz walory artystyczne.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 kwietnia 2014r.
11. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Organizator przewiduje ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
12. Wyniki konkursu i nagrodzone prace plastyczne będą wyeksponowane na wystawie w Galerii Przedszkola Nr 43.
13. Nazwiska i imiona laureatów będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz www.blizejprzedszkola.pl
14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
15. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 ze znaczkiem pocztowym oraz adresem zwrotnym.

   

   

  (zał. 1)

  Oświadczenie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka  ……………………………… zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,  publiczną prezentację pracy oraz inne postanowienia regulaminu ogólnopolskiego konkursu pt. „ Uroki wiosny”, organizowany przez Przedszkole nr 43 w Lublinie

   

  …………………………..                                             ……………………………………………

            data                                                                                czytelny podpis Rodzica/Opiekuna
  

Przedszkole nr 43

Aneta Pawełczak
Ostatnio on-line:
ponad 3 lat temu
Aneta Pawełczak dodał/a również:

Polecane

KONKURS PLASTYCZNY
Pozostało: 5 dni
Odwiedzono: 526

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wymarzone Wakacje"
Pozostało: 64 dni
Odwiedzono: 827

Wiersze Danuty Wawiłow na smutno i na wesoło
Pozostało: 1 dzień
Odwiedzono: 454