Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Mamo, Tato, nie pal!!!

Wydarzenie dodał(a) Iwona Cygnarowska ( komentarzy)
Dodane ponad 8 lat temu, wyświetleń 4466

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Od września 2009 roku, w ramach aktywnego popierania Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, realizowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz mając pełną świadomość aspektów zdrowotnych i społecznych związanych z problemem palenia tytoniu przez dorosłych i dzieci, nasze przedszkole postanowiło poprzeć propagowanie idei ograniczania palenia tytoniu poprzez realizację tematyki na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi oraz dostarczenie Rodzicom materiałów z informacją na temat zysków płynących z niepalenia tytoniu oraz konsekwencji palenia tytoniu i narażania swoich dzieci na bierną ekspozycję dymu tytoniowego.

 

Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu. Dlatego uważałyśmy, że zasadnym jest wprowadzenie dzieci w tematykę programu profilaktyki antynikotynowej. Nauczycielki, w każdej grupie wiekowej prowadziły zajęcia dopasowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci, stosując różne metody i formy pracy, które pozwoliły na realizację następujących celów:

  • umiejętność określania różnych źródeł dymów;
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
  • uświadomienie skutków palenia papierosów;
  • uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym; 

Nasze działania były ukierunkowane na kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Wykazywały dużą wiedzę wyjściową na temat palenia tytoniu i jego skutków. Stosowane zabawy ruchowe, tematyczne, zainspirowały ich wyobraźnię. Efektem były m.in. prace plastyczne dzieci, jakże różnorodne, świadczące o ich wielkiej wrażliwości.

 

W wyniku zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zaczęły zastanawiać się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażone są na wdychanie dymu z papierosa. Wiemy, że w dużej mierze to od Rodziców zależy, czy dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie, dlatego też w ramach pedagogizacji powstała w naszym przedszkolu tablica tematyczna poświęcona kampanii antynikotynowej. Rodzice mogą przeczytać o rozmiarze problemu jakim jest palenie tytoniu i jego skutkach. Znalazły się tam także prace plastyczne dzieci, hasła antynikotynowe oraz rady, które być może skłonią Rodziców do refleksji i uświadomią, że w dużej mierze to od nich zależy, czy ich dzieci będą miały w przyszłości problem z papierosami, czy też nie, oraz miały na celu zachęcenie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób, jak również promowanie spędzania wolnego czasu w aktywny, sprzyjający zdrowiu sposób. Na tablicy Rodzice znajdą także pisemne podsumowanie naszych działań w postaci referatu „Mamo, Tato rzuć palenie!!!”