Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Sprawozdanie z projektu 'Piękna nasza Polska cała' z PM 214 z Łodzi


Wpis dodał(a) Agata Skrzynecka
ponad 5 lat temu, wyświetleń 884


Wpis został sprawdzony przez moderatora

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, a w szczególności grupa I „Kubusia Puchatka” uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Koordynatorami projektu w naszym przedszkolu są nauczyciele Ewa Krakowiak i Agata Skrzynecka z grupy I „Kubusia Puchatka”. Dzięki współpracy z innymi nauczycielami udało się wykonać 11 zadań niezbędnych do realizacji projektu:

Zadanie 1. Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego – każda grupa uczyła się czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, a następnie na uroczystości przedszkolnej z okazji „Święta Niepodległości” wszyscy razem odśpiewaliśmy Hymn Polski

Zadanie 3. Apel z okazji 11 listopada – zorganizowanie uroczystości przedszkolnej z okazji „Święta Niepodległości” – utrwalenie znajomości symboli narodowych, której organizatorem byli nauczyciele Monika Bartosiak, Ewa Kolczyńska, Magdalena Owczarek, Magdalena Ośkiewicz z grupy IV i V

Zadanie 4. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej – na uroczystości przedszkolnej z okazji „Święta Niepodległości” każda grupa zaśpiewała piosenkę patriotyczną, której nauczyli w swoich grupach nauczyciele. Dzieci z grupy I zaśpiewały piosenkę „Jedenasty listopada”

Zadanie 5. Nauka tańca ludowego – dzieci z grupy I nauczyły się tańca „Krakowiaka” do piosenki „Płynie Wisła, płynie” i zaprezentowały go na uroczystości przedszkolnej z okazji „Święta Niepodległości”

Zadanie 6. Nauka wiersza o tematyce patriotycznej – dzieci z grupy I nauczyły się wierszy Marii Konopnickiej pt. „Polska” oraz Władysława Bełza pt. „Ziemia rodzinna”, a następnie zaprezentowały je na uroczystości przedszkolnej z okazji „Święta Niepodległości” oraz na V Festiwalu Małych Recytatorów Wierszy dla Dzieci Polskich Autorów pt. „To wszystko Polska” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 36 Integracyjne w Łodzi

Zadanie 7. Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” – o tematyce patriotycznej w każdej grupie w przedszkolu

Zadanie 9. Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową – dzieci z grupy I poznały zabawy takie jak: „Mam chusteczkę haftowaną”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Mało nas do pieczenia chleba”

Zadanie 12. „Piękna nasza Polska cała” – dzieci z grupy I wysłały pocztówkę swojej miejscowości na podany adres do organizatora projektu do Pani Ludmiły Fabiszewskiej do MP 2 w Aleksandrowie Łódzkim

Zadanie 14. Konkurs Plastyczny Ogólnopolski dla dzieci pt. „Orzeł Biały”, którego organizatorem byli nauczyciele Aneta Marat, Anna Zawadzka z grupy III

Zadanie 17. Konkurs Fotograficzny pt. „Łódź znana i nieznana” – zorganizowanie konkursu przedszkolnego dla dzieci z rodzicami, którego organizatorem byli nauczyciele Katarzyna Brodecka, Elżbieta Gałkowska i Rafał Sabicki z grupy VI

Zadanie 19. Turniej wiedzy patriotycznej dotyczący wiedzy o Polsce i Łodzi pt. „Polska naszą ojczyzną Łódź naszym miastem” dla dzieci z naszego przedszkola, którego organizatorem byli nauczyciele Karolina Bednarska, Ewa Krakowiak, Aleksandra Rojkowska, Agata Skrzynecka z grupy I i II


 

Ewa Krakowiak

Agata Skrzynecka

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Batalionów Chłopskich 21

94-058 Łódź

e-mail: pm214@wp.pl


 

Scenariusz uroczystości „Święto Niepodległości”- utrwalenie znajomości symboli narodowych, przeprowadzonego w dniu 9.11.2018 .

Cel:

-Utrwalenie postaw patriotycznych

Cele szczegółowe:

Dziecko :

- wskazuje na mapie kontury mapy Polski

-wyjaśnia znaczenie słów : ojczyzna , kraj granica

-wskazuje symbole narodowe: godło, flagę

-śpiewa hymn państwowy

Środki dydaktyczne:

mapa Polski, godło, flaga, nagranie hymnu narodowego, wiersze okolicznościowe, piosenki

Przebieg:

 1. Powitanie dzieci, poinformowanie o celu dzisiejszego spotkania

Dzieci rozwiązują zagadkę : Pytanie nie trudne to każdy z was przyzna Jak się nazywa nasza ojczyzna?

      2. Zapoznanie z Hymnem Państwowym

Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania:

W jakiej pozycji śpiewa się hymn?

Jak należy się zachować podczas śpiewania i słuchania Hymnu?

Kiedy i w jakich okolicznościach słyszymy Hymn państwowy?

Odśpiewanie Hymnu Państwowego z zachowaniem prawidłowej postawy ciała

       3. Wysłuchanie wiersza „Co to jest Polska?” i piosenki „Od morza aż do Tatr” w wykonaniu dzieci z grupy V/ X „Kocham Polskę” i „Jesteśmy Polakami”

      4. Zapoznanie z Godłem Polski

Dzieci rozwiązują zagadkę: Jaki to znak w czerwonym polu biały ptak?

Pokaz godła i wskazanie miejsca w którym go widzimy

       5. Wysłuchanie wiersza „Biały orzeł”i piosenki „Kim będę”w wykonaniu dzieci z grupy VIII/ VI „Twój dom” i „Nasze polskie ABC”

      6. Zapoznanie z Flagą Polski

Rozwiązanie zagadki : „Biel na niej jest i czerwień powiewa gdy wiatr się zerwie. Wciagnięta na masztu szczyt wisi od świtu po świt”

Pokaz flagi i wskazanie miejsc i okoliczności, w których ją widzimy

      7. Wysłuchanie wiersza „11 Listopada” w wykonaniu dzieci z gr IX/VII „W domu Ojczystym,”, „Polska”

      8. Zapoznanie z mapą Polski, granicami państwa, położeniem stolicy, naszego miasta Łodzi, znaczenia kolorów na mapie, wskazanie rzeki Wisły od jej żródła do ujścia

      9. Wysłuchanie wiersza „Twój dom”, i piosenki „Płynie Wisła płynie” w wykonaniu dzieci z gr II/ I „Ziemia rodzinna”, „Nasze Polskie ABC”

     10. Zaprezentowanie tańca „Krakowiak „ w wykonaniu dzieci z gr IX/I

     11. Ułożenie „żywej flagi”

     12. Podziękowanie dzieciom za piękne recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek, rozdanie dyplomów do grup


 

Scenariusz konkursu przedszkolnego dotyczącego wiedzy o Polsce i Łodzi z dnia 21.11.2018 roku.

Temat: Polska naszą ojczyzną Łódź naszym miastem.

Cele ogólne:

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej,

- rozwijanie umiejętności stosownego zachowania się podczas uroczystości narodowych,

- zapoznanie z symbolami narodowymi Polski,

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta z nagraniem hymnu Polski i Krakowiaka, flagi Polski, pojemniki na punkty, szklane kule do punktacji, puzzle z godłem Polski, ilustracje i fragmenty polskich legend (Złota kaczka, Legenda o Czechu, Lechu i Rusie, Legenda o smoku wawelskim, Wars i Sawa, Łódzka legenda),herby miast Polski, portrety sławnych Polaków (Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Józef Piłsudski, Maria Skłodowska – Curie), notatki dotyczące prezentowanych postaci, kontury mapy Polski, elementy symbolizujące rzekę Wisłę, góry Tatry, morze Bałtyckie, herb Łodzi, herb Warszawy, kartoniki z podpisami elementów, dyplomy,

Przebieg:

1. Rozpoczęcie konkursu, zaśpiewanie hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

2. Wprowadzenie do tematu konkursu.

3. Objaśnienie zasad konkursu w tym punktacji.

Konkurs składa się z 6 konkurencji dostosowanych do grup wiekowych dzieci. W poszczególnych konkurencjach udział biorą czteroosobowe drużyny z każdej grupy przedszkolnej. Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie lub poprawne wykonanie zadania to 1 punkt. Drużyna, która wykona zadanie, lub zna odpowiedź na postawione jej pytanie, sygnalizuje to, podnosząc flagę Polski do góry.

4. Konkurencje.

     I. Konkurencja „Puzzle”.

Uczestnicy otrzymują do ułożenia puzzle (dzieci młodsze 4 – elementowe, dzieci starsze 7 – elementowe) przedstawiające godło Polski. Ich zadaniem jest prawidłowo dopasować elementy.

     II. Konkurencja „Znajomość legend” .

Nauczycielki prowadzące konkurs czytają fragmenty legend. Zadaniem uczestników jest podanie tytułu prezentowanej legendy.

     III. Konkurencja „ Herby”.

Drużyna otrzymuje 5 herbów różnych miast. Zadaniem grupy jest wskazanie herbu Łodzi.

(dzieci młodsze otrzymują dwa herby)

5. Zabawa muzyczno – ruchowa „Krakowiak”.

Wszystkie dzieci wspólnie tańczą krakowiaka.

     IV. Konkurencja „Sławni Polacy”.

Na tablicy umieszczone są portrety sławnych Polaków. Nauczycielki prowadzące konkurs czytają krótką charakterystykę postaci. Zadaniem grupy jest odgadnąć jakiej postaci dotyczy opis i wskazać jej portret.

     V. Konkurencja „Miejsca na mapie”.

Drużyna otrzymuje obrazki symbolizujące morze, góry, rzekę Wisłę oraz herb Łodzi i Warszawy. Zadaniem uczestników jest umieścić obrazki w odpowiednim miejscu na konturze mapy Polski. (Dzieci starsze dostają również podpisy obrazków. )

     VI. Konkurencja „Quiz wiedzy o Polsce”.

Zadaniem uczestników jest udzielić właściwej odpowiedzi na postawione pytanie. Każda drużyna otrzymuje dwa pytania.

Pytania dla młodszych grup:

 1. Kolory polskiej flagi to?

 2. Jak nazywa się miasto w którym mieszkasz?

Pytania dla grup starszych?

 1. Jaki tytuł nosi hymn Polski?

 2. Nad jakim morzem leży Polska?

 3. Najwyższe góry w Polsce to?

 4. Nad jaką rzeką leży Warszawa?

 5. Jakie miasto słynie ze smoka wawelskiego?

 6. Jak wygląda godło Polski?

 7. Wymień symbole narodowe Polski.

 8. Herb naszej stolicy to?

6. Podziękowanie grupom za udział w konkursie, rozdanie dyplomów i słodkich upominków.


 

Polska - Maria Konopnicka

Patataj, patataj,

Pojedziemy w cudny kraj!

Tam, gdzie Wisła modra płynie,

Szumią zboża na równinie.

Pojedziemy, patataj,

A jak zowie się ten kraj?

A jak ciebie ktoś zapyta:

Kto ty taki, skąd ty rodem?

Mów, żeś z tego łanu żyta,

Żeś z tych łąk co pachną miodem.

Mów, że jesteś z takiej chaty,

Co Piastowską chatą była.

Żeś z tej ziemi, której kwiaty

Gorzka rosa wykarmiła.


Ziemia rodzinna - Władysław Bełza

Całym mym sercem, duszą niewinną,

Kocham tę świętą ziemię rodzinną,

Na której moja kołyska stała

I której dawna karmi mnie chwała.


Kocham te barwne kwiaty na łące,

Kocham te łany kłosem szumiące,

Które mnie żywią, które mię stroją

I które zdobią Ojczyznę moją.


 

Kocham te góry, lasy i gaje,

Potężne rzeki, ciche ruczaje;

Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,

Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,

Krwią użyźniona, we łzach skąpana,

Tak dla nas droga i tak kochana!


 

Jedenasty listopada - tekst piosenki

Niepodległość - trudne słowo.
Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?
Kto mi wytłumaczy?
Tak to słowo - bardzo ważne.
Jeśli słuchać umiesz
To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego. (bis)

Czasem ktoś Ci nie pozwoli cieszyć się swobodą
i zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą.
Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga.
Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga.

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego

Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze.
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze.

 


Zobacz wszystkie wpisy
od Agata SkrzyneckaWyślij wiadomość
do Agata Skrzynecka

Scenariusze zajęć


Szukasz scenariuszy zajęć na różne okazje? Sprawdź naszą bazę gotowych scenariuszy.

bliżej MAX nowość

Nieograniczony dostęp do scenariuszy, filmów oraz piosenek. Bliżej MAX łączy wszystkie nasze usługi w jeden wygodny i tani abonament! Subskrybując bliżej MAX, otrzymujesz także 10 pobrań, które możesz użyć do dowolnych pomocy dydaktycznych ze strony www.blizejprzedszkola.pl 


Komentarze

Wyślij wiadomość do Agata Skrzynecka

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!