Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla nauczycieli pt. "Anielsko mi"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Kazukiewicz
rok temu, wyświetleń 845


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla nauczycieli pt. "Anielsko mi”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku, zaprasza wszystkich nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Anielsko mi" .

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie twórczości plastycznej wśród nauczycieli
 • współpraca ze środowiskiem nauczycieli
 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli z przedszkoli oraz szkół
 2. Przedmiotem konkursu jest

- wykonanie anioła: forma przestrzenna –  do powieszenia, postawienia.

 1. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 2 prace konkursowe, pozostałe nie będą brane pod uwagę.
 2. Zgłaszana praca musi spełniać następujące wymagania:
 • być podpisana poprzez dołączenie metryczki wypełnionej (w formie komputerowej) - imię i nazwisko autora pracy, nazwa placówki, dokładny adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu placówki,
 • mieć dołączoną zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora Konkursu, a w szczególności do publikacji na stronie internetowej  (patrz załącznik nr 1)
 • Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych nauczycieli.
 • Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

5. Wszyscy autorzy prac otrzymują pamiątkowe dyplomy, które wysłane zostaną w formie elektronicznej.

6. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

7. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

8. Prace konkursowe należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do dnia 15.12.2022 r. (prace przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II

ul. Gimnazjalna 1

11-500 Giżycko

z dopiskiem: "Konkurs – Anielsko mi".

Decyduje data stempla pocztowego.

9. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: https://sp1gizycko.edupage.org/contact/ oraz  na portalu www.blizejprzedszkola.pl

10. Jury konkursowe przyzna 3 miejsca.

11. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

12. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 604 372 912

UWAGA: KONKURS NIE JEST PRZEZNACZONY DLA DZIECI TYLKO DLA NAUCZYCIELI. Prace wykonane przez dzieci nie będą brane pod uwagę.

 

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator: Agnieszka Kazukiewicz

 

 

Załącznik nr1

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja, ...................................................................... niżej podpisany/na

 

.....................................................................................................................................................


(imię, nazwisko )

 

niniejszym wyrażam wobec Szkoły Podstawowej nr 1 w Giżycku zgodę na udział  w konkursie „Anielsko mi” oraz zgodę na przetwarzanie danych w zakresie: imię, nazwisko, placówka, osiągnięte miejsca w konkursie, a także przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) wizerunku (fotograficznego) na publicznie dostępnej stronie internetowej placówki, na portalu społecznościowym (Facebook szkoły) w materiałach drukowanych wydawanych przez placówkę (kroniki, gazetki itp.), w tradycyjnych mediach (prasa) relacjonujących wydarzenie w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o konkursie.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych z okazji organizowania konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko, tel. (87) 4282416 e-mail: sp1@gizycko.pl
 2. Można się kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę inspektorem ochrony danych osobowych po adresem email: iodo@sp1.gizycko.pl
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit.  RODO w związku z przepisami art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.2016r. poz. 666).
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, w sytuacji w której mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, głównie w formie realizowania usług pocztą elektroniczną. Przykładem ujawnienia danych odbiorcy danych może być usługa hostingowa wykorzystana do prowadzenia strony internetowej szkoły.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu jej odwołania.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (ar. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych) (art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 2. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, w tym wizerunku jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

….......................................................
(imię i nazwisko )

…....................................................
(data i podpis)

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-12-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
Gimnazjalna 1
11-500 Giżycko
+48 604 372 912

Zobacz wszystkie wpisy
od Agnieszka KazukiewiczWyślij wiadomość
do Agnieszka Kazukiewicz

Kartka z kalendarza


Wiemy jak cenny jest Twój czas, dlatego co miesiąc otrzymujesz od nas komplet gotowych materiałów, które pomogą Ci przygotowywać się do zajęć – szybko, łatwo i przyjemnie!

bliżej MAX nowość

Nieograniczony dostęp do scenariuszy, filmów oraz piosenek. Bliżej MAX łączy wszystkie nasze usługi w jeden wygodny i tani abonament! Subskrybując bliżej MAX, otrzymujesz także 10 pobrań, które możesz użyć do dowolnych pomocy dydaktycznych ze strony www.blizejprzedszkola.pl 


Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Kazukiewicz

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!
Kupuj, zbieraj punkty, wymieniaj na nagrody! Sprawdź program Skarbonka