Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Brzechwa dzieciom" - ogólnopolski konkurs plastyczny - XV edycja


Konkurs dodał(a) Marzanna Werner
2 tygodnie temu, wyświetleń 366


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

Cele:

 • przybliżenie ciekawych utworów literackich ukazujących wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze,
 • zachęcanie do poznawania utworów literatury dziecięcej, w szczególności twórczości Jana Brzechwy,
 • poznawanie nowych technik plastycznych,
 • bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych, kształcenie umiejętności wyrażania tych przeżyć w formie plastycznej,
 • wymiana doświadczeń między placówkami oświatowymi.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Prace muszą być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 4 prace wykonane indywidualnie.
 4. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 5. Prace muszą zawierać załącznik nr 1.
 6. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa 11.02.2022 r.
   
 2. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki.
   
 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
   
 4. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.
   
 5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola.

                                                       Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…….………………………………………………………                                                                                                                                               ( imię i nazwisko )

oraz udostępnienie wizerunku przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Białymstoku, ul Pogodna 16 w celu organizacji XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Brzechwa dzieciom”.

……………………………………….                                   ………………………………..

         miejscowość, data                                                             podpis rodzica

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

- administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Brzechwa dzieciom”,

- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i dziecka będą członkowie komisji konkursowej,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych i zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem w/w konkursu,

- dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl

………………………………………..                              …………………………………...

         miejscowość, data                                                              podpis rodzica

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-02-11
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: e-mail przedszkola: ps49@um.bialystok.pl

Organizator

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy
Pogodna 16
15-354 Białystok
85 7428351

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marzanna Werner