Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"CYFROWA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA" - konkurs ogólnopolski


Konkurs dodał(a) Urszula Szczepanek
tydzień temu, wyświetleń 259


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„CYFROWA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

I. Organizator 

Przedszkole Miejskie nr 66, ul. Grażyny 34 93-309 Łódź 

E-mail: pm66konkursy@gmail.com 

Osoby odpowiedzialne: 

Urszula Szczepanek

Magdalena Kruk

Anna Kubiak

II. Cele konkursu 

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „CYFROWA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” jest rozwijanie umiejętności z zakresu korzystania z zasobów TIK. Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami; kształtowanie umiejętności obsługi programem Paint (lub innym znanym dziecku); kształtowanie aktywności twórczej; kształtowanie poczucia estetyki.

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany dla dzieci 3-6-letnich z przedszkoli oraz edukacji domowej.

2. Każde dziecko, które zdecyduje się na udział w konkursie zgłasza maksymalnie 1 pracę. 

3. Tematyka prac dotyczy wykonania pracy cyfrowej zawierającej elementy zgodne z tytułem konkursu - „CYFROWA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”. 

4. Narzędzie graficzne: Paint (lub inne znane dziecku)

5. Technika pracy: malarstwo cyfrowe

6. Format pracy cyfrowej: 29,71 x 20,90 (centymetry) / 11,70 x 8,23 (cale) / 1123 x 790 (piksele)

7. Każda praca powinna posiadać Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

8. Prace oraz wypełniony formularz należy przesłać do 10 grudnia 2021 r. do organizatorów konkursu - z dopiskiem “Konkurs - Cyfrowa Bombka” na adres e-mailowy: 

 

pm66konkursy@gmail.com

 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nim udział. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. Informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na stronie przedszkola: http://www.przedszkole66.net - w zakładce “Wydarzenia”. 

V. Uwagi dodatkowe 

? Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

? Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

? Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 66
Grażyny 34
93-309 Łódź

Komentarze

Wyślij wiadomość do Urszula Szczepanek