Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny rozwijający czytelnictwo


Konkurs dodał(a) Beata Pinkiewicz-Gara
2 tygodnie temu, wyświetleń 259


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek”

we Wrocławiu

serdecznie zaprasza do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastycznym w oparciu o lekturę książki Zofii Staneckiej

„Basia i telewizor”, „Basia i tablet”, „Basia i telefon”
 

Konkurs adresowany jest dla dzieci przedszkolnych 5-, 6-letnich.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

 1. Promowanie czytelnictwa oraz książki w jej pierwotnej postaci (druk).
 2. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, wyłączającego tablet, telefon, telewizor itp.
 3. Rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia.
 4. Rozwijanie talentu plastycznego.
 5. Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych.
 6. Inspirowanie do aktywnej twórczości.
 7. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

 

 

REGULAMIN:

- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych 5-, 6-letnich.

- Po lekturze jednej lub wszystkich wymienionych książek (Zofia Stanecka „Basia i telewizor”, „Basia i tablet”, „Basia i telefon”) zachęcamy do stworzenia ilustracji przedstawiającej ich bohaterkę – Basię, w alternatywnej, innowacyjnej formie spędzania czasu wolnego, dalekiego od godzin przed telewizorem czy ekranem tabletu

- Format prac – A4.

- Technika – dowolna.

- Co oceniamy? – kreatywne, nieszablonowe myślenie, niosące nadzieję, że pandemia, nie zatrzymała naszych myślących głów w żaden sposób 

- Prace prosimy przesyłać drogą pocztową na adres przedszkola:

 

Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi "Tęczowy Domek"

ul. Komuny Paryskiej 44-46

 50-446 Wrocław

z dopiskiem  "Basia i czas wolny"

 

- Termin nadsyłania prac – 20.12.2021 r. Prace, które zostaną nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą brały udziału w konkursie.

- Do każdej pracy należy dołączyć: załączniki nr 3 oraz komputerowo uzupełnioną metryczkę, przyklejoną na odwrocie pracy z informacjami:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka,
 • nazwa i adres placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz na który zostaną wysłane podziękowania za udział
  w konkursie.

- Wyniki – styczeń 2022 r.

- Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, które zostaną wysłane pocztą. Na pozostałych uczestników czekają dyplomy dla dzieci i nauczyciela przesłane drogą e-mail.

- Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie Facebookowej Przedszkola w połowie stycznia 2022 r.

- Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.

Organizatorzy konkursu: 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Beata Pinkiewicz-Gara