Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Przedszkolak bezpieczny na drodze" - ogólnopolski konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Dorota Chojnacka
6 dni temu, wyświetleń 521


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 43

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu

zaprasza do udziału w I edycji konkursu plastycznego

„Przedszkolak bezpieczny na drodze”

 

Główne założenia konkursu:

-  orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystanie ze środków transportu.

-  poznanie podstawowych znaków i sygnałów drogowych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat z terenu całej Polski.
   
 2. Technika i format wykonania prac dowolne.
   
 3. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne; ilość prac z jednej placówki  - max. 3.
   
 4. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz adres mailowy przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (wzór poniżej).
   
 5. Prace przechodzą na własność organizatora.
   
 6. Prace prosimy przesyłać na adres:                                                                    

Przedszkole Miejskie nr 43

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

ul. Bohaterów Monte Cassino 46

41 – 219 Sosnowiec

z dopiskiem „ KONKURS - Zające”
 

7.Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury.

8.Kryteria oceny pracy: wkład własnej  pracy dziecka – samodzielność, technika wykonania – stopień trudności, oryginalność – pomysłowość.

9.Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania. Dyplomy i podziękowania zostaną wysłane drogą mailową.

10.Termin składania prac upływa 04 października 2021 r.

11.Podsumowanie konkursu nastąpi 18 października 2021 r. . Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:

 • Publikację pracy uczestnika konkursu wraz z danymi osobowymi na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 43 w Sosnowcu oraz jej ekspozycję w holu  w wyżej wymienionej placówce.
 • Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia, danych placówki przedszkolnej albo szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych z organizacją konkursu
 • Administratorem danych przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 43 w Sosnowcu. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników. 

Wzór metryczki

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………..

Wiek…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca

…………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki

……………………………………………………………………………… …

Numer telefonu do placówki…………………………………………………..

Adres mailowy placówki……………………………………………................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu plastycznego pt. „Przedszkolak bezpieczny na drodze”.

………………………………………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

ZAPRASZAMY!!!

Informacje o konkursie

Dorota Chojnacka

Marzena Kubasik

e – mail: doda300@onet.eu

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-04
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 43
Bohaterów Monte Cassino 46
41-219 Sosnowiec
32 263 19 96

Komentarze

Wyślij wiadomość do Dorota Chojnacka