Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs Ogólnopolski "CYFROWA WIOSNA"


Konkurs dodał(a) Urszula Szczepanek
tydzień temu, wyświetleń 142


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Serdecznie zapraszamy do konkursu związanego z malarstwem cyfrowym! :) Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość! Tym razem tematyka związana jest z porą roku - wiosną :)

I. Organizator 

Przedszkole Miejskie nr 66, ul. Grażyny 34 93-309 Łódź 

E-mail: pm66konkursy@gmail.com 

Osoby odpowiedzialne: 

Urszula Szczepanek
Magdalena Kruk
Anna Kubiak

II. Cele konkursu:

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „CYFROWA WIOSNA” jest rozwijanie umiejętności z zakresu korzystania z zasobów TIK. Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami; kształtowanie umiejętności obsługi programem Paint (lub innym znanym dziecku); kształtowanie aktywności twórczej; kształtowanie poczucia estetyki.

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany dla dzieci 5-6-letnich z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, edukacji domowej.

2. Każde dziecko, które zdecyduje się na udział w konkursie zgłasza maksymalnie 1 pracę. 

3. Tematyka prac dotyczy wykonania pracy cyfrowej zawierającej elementy zgodne z tytułem konkursu - „CYFROWA WIOSNA”. 

4. Narzędzie graficzne: Paint (lub inne znane dziecku)

5. Technika pracy: malarstwo cyfrowe

6. Format pracy cyfrowej: 29,71 x 20,90 (centymetry) / 11,70 x 8,23 (cale) / 1123 x 790 (piksele)

7. Każda praca powinna posiadać Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1/ nr 2

8. Prace oraz wypełniony formularz należy przesłać do 21 maja 2021 r. do organizatorów konkursu - z dopiskiem “Konkurs - Cyfrowa Wiosna” na adres e-mailowy: 

 

pm66konkursy@gmail.com

 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nim udział. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. Informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na stronie przedszkola: http://www.przedszkole66.net - w zakładce “Wydarzenia”. 

V. Uwagi dodatkowe 

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
  • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
  • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
Grażyny 34
93-309 Łódź

Komentarze

Wyślij wiadomość do Urszula Szczepanek