Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

EKOLOGICZNE PTAKI CUDAKI


Konkurs dodał(a) DOROTA DZIEDZIC
rok temu, wyświetleń 566


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach

serdecznie zaprasza

do udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. :

,,Ekologiczne ptaki cudaki”

 

Organizator konkursu:

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach

Ul. Braci Jaroszów 1 A

21-050 Piaski

Tel. 81 582-10-44    

e- mail    pmopiaski@gmail.com

Cele konkursu:

- zachęcenie do aktywności plastycznej

- pobudzenie inwencji i fantazji twórczej

- rozwijanie zainteresowań ekologicznych

- prezentacja talentów

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.
   
 2. Forma pracy płaska z wykorzystaniem surowców wtórnych.
   
 3. Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać 3 prace.
   
 4. Prace, metryczkę do pracy oraz podpisany załącznik nr 1 proszę przesłać w formie zdjęć na adres:


dorotaizd@gmail.com


 

 1. Praca musi być indywidualna i zawierać metryczkę z:
 • imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka,
 • nazwą i adresem placówki, telefonem, adresem e-mail,
 • imieniem i nazwiskiem nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana ( adres e-mail nauczyciela)

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów oraz do publikacji w Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

7. Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

- samodzielność wykonania,

- pomysłowość,

- różnorodność wykorzystanych materiałów

- zgodność z tematyką konkursu.
 

8. Termin nadsyłania prac do dnia 31 maja 2021 r.
 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi – 7 czerwca 2021r. Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowejwww.bliżejprzedszkola.pl
 

10. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w kategorii: NAGRODA. Dyplomy, nagrody i podziękowania dla nauczycieli laureatów zostaną przesłane pocztą.

Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w konkursie drogą mailową.
 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 

12. Prace należy nadsyłać na adres e-mailowy: dorotaizd@gmail.com.

 

Koordynatorzy konkursu:

Dorota Dziedzic, 

Beata Targońska

Tel. 887619217

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach danych osobowych mojego dziecka .............................................................................................................. w postaci jego imienia i nazwiska w związku z realizacją Konkursu plastycznego dla dzieci „Ekologiczne ptaki cudaki” – wyłącznie w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji, w tym na stronie internetowej Przedszkola oraz wydawnictwach promujących Przedszkole.

 

Wyrażam zgodę:                                                                                  (data, podpis)

Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1,  zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach (zwane dalej Przedszkolem lub Administratorem) reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, dane kontaktowe: ul. Braci Jaroszów 1 A, 21 – 050 Piaski, telefon: 81 582 10 44.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym w wyrażonej powyżej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania danych osobowych lub podmioty, które na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia promocji wydarzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także – gdy występują sytuacje określone w RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
 7. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może spowodować niemożność udziału w konkursie.
 9. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie dochodziło do profilowania.
 10. Publikacja danych osobowych na stronie internetowej może prowadzić do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, a w innym zakresie dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Zapoznałem się z powyższymi informacjami:                 (data, podpis)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach
Braci Jaroszów 1A
21-050 Piaski

Komentarze

Wyślij wiadomość do DOROTA DZIEDZIC
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz