Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Muzyka jest wszędzie, czy ją słyszysz?


Konkurs dodał(a) Anna Dranka-Szot
miesiąc temu, wyświetleń 458


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN

wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej klas 1-3 na scenariusz zajęć muzycznych/muzyczno-ruchowych

 

„Muzyka jest wszędzie, czy ją słyszysz?”

 

Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

 

Celem konkursu jest:

  • upowszechnienie autorskich i oryginalnych scenariuszy zajęć muzycznych/muzyczno-ruchowych
  • dzielenie się doświadczeniem i warsztatem pracy poprzez upowszechnianie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych
  • promowanie twórczych nauczycieli
  • wzbogacanie zestawu dobrych praktyk nauczycielskich
  • promowanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi

 

1. Warunki zakwalifikowania projektu do oceny: przesłanie scenariusza w terminie, zgodność z tematem konkursu.

2. Prace konkursowenależy przesłać:

-  w formie pisemnej do:

Centrum Młodzieży

ul. Krupnicza 38

31-123 Kraków
 

-  w formie elekrotnicznej na adres:

muzyka@cmjordan.krakow.pl
 

3. Prace konkursowe, pod względem formalnym i merytorycznym, ocenia komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
 

4. Przy ocenie prac konkursowych Jury uwzględni:

· wartość merytoryczną

· logiczną, przejrzystą, kompletną strukturę scenariusza,

· innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych.

Każde z powyższych kryteriów jest punktowane w skali 0-10 pkt. Punkty są zliczane. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. W przypadku scenariuszy, które uzyskały taką samą liczbę punktów, decydujący głos o przyznaniu nagrody będzie miał Przewodniczący Jury.

Terminarz konkursu:

• przyjmowanie prac - do 10.02.2021 r.

• rozstrzygnięcie konkursu - marzec 2021 r.

 

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Najlepsze scenariusze zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej CM http://cmjordan.krakow.pl/konkursy
 

7. Informacji na temat konkursu udziela: Małgorzata Figiel, muzyka@cmjordan.krakow.pl, tel. 12 4300015 w.245.
 

8. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem http://cmjordan.krakow.pl/konkursy lub w Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

 

UWAGA!

  • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy i nazwiska oraz wizerunku Uczestników dla  potrzeb konkursu.
  • Prace oraz prezentacje nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane,  pozostaną własnością organizatora.
  • Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-02-10
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Dranka-Szot