Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny pt. "Cyferki na wesoło"


Konkurs dodał(a) Agata Skrzynecka
ponad 4 lat temu, wyświetleń 1785


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi „Żaczek” zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno-techicznym pt.

„Cyferki na wesoło”


 

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań matematycznych,

- utrwalenie wiedzy dotyczącej cyfr,

- rozwijanie indywidualnych zdolności i umiejętności artystycznych dzieci,

- budzenie zainteresowania technikami plastycznymi,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 

Regulamin konkursu:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli.
 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przedstawiającej dowolną cyfrę w interesujący i wesoły sposób.
 

3. Format pracy płaska lub przestrzenna.
 

4. Technika wykonania pracy dowolna.
 

5. Z każdej placówki można przesłać max. 3 prace indywidualne.
 

6. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko, ewentualnie z niewielką pomocą nauczyciela.
 

7. Ocenie podlegać będzie: wybór ciekawych technik plastycznych. walory artystyczne, pomysłowość i samodzielność wykonania pracy.
 

8. Wykonane prace należy sfotografować (max 3 zdjęcia jednej pracy) i przesłać drogą mailową na podane adresy do 30.11.2020 r. wraz z wypełnionymi załącznikami (załącznik nr 1 i nr 2 – wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka, załącznik nr 3 i 4 – wypełnia nauczyciel):

 

a.skrzynecka@pm23.elodz.edu.pl


j.kostrzewa@pm23.elodz.edu.pl


w temacie maila wpisując „Konkurs-Cyferki na wesoło”

 

9. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i wyróżnienia, a nauczyciele pod kierunkiem, których zostały wykonane prace otrzymają podziękowania.

10. Podziękowania dla nauczycieli oraz dyplomy dla dzieci za udział w konkursie będą wysyłane pocztą elektroniczną, dlatego uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, proszeni są o podanie e-maila.

11. Prace nadesłane po upływie terminu oraz nie spełniające warunków regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12.2020r. Wyniki dostępne będą na portalu bliżejprzedszkola.pl

 

 

ZAPRASZAMY!!!

Informacje o konkursie:

Agata Skrzynecka a.skrzynecka@pm23.elodz.edu.pl

Joanna Kostrzewa j.kostrzewa@pm23.elodz.edu.pl


 

Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi „Żaczek”
ul. St. Żeromskiego 105, 90-549 Łódź

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)


 

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

........................................................................................................................................

….................................................................................................................................…

E-mail….........................................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Cyferki na wesoło” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi „Żaczek”i na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych.


 

..............................……….. ……….........................................

(miejscowość i data) (podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka)


 


 


 


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka ...................................................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Cyferki na wesoło” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi „Żaczek” w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki i portalu bliżej przedszkola. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.


 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)


 

Imię i nazwisko nauczyciela: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: ..............................................................................................……..

.....................................................................................................................................……..

….................................................................................................................................……..

E-mail: ….…………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział w Ogólnopolskim Konkursie „Cyferki na wesoło” organizowanym  przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi „Żaczek”.


 

..........................................… ………………......................................

(miejscowość i data) (podpis nauczyciela)


 

 

 

 


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych


 

………........................................................................................................................................ (imię i nazwisko nauczyciela)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Cyferki na wesoło” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi „Żaczek” w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki i portalu bliżej przedszkola. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.


 

……………………….………………….……………

(data, miejsce i podpis nauczyciela)

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-11-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi Żaczek
St. Żeromskiego 105
90-549 Łódź

Zobacz wszystkie wpisy
od Agata SkrzyneckaWyślij wiadomość
do Agata Skrzynecka

Kartka z kalendarza


Wiemy jak cenny jest Twój czas, dlatego co miesiąc otrzymujesz od nas komplet gotowych materiałów, które pomogą Ci przygotowywać się do zajęć – szybko, łatwo i przyjemnie!

bliżej MAX nowość

Nieograniczony dostęp do scenariuszy, filmów oraz piosenek. Bliżej MAX łączy wszystkie nasze usługi w jeden wygodny i tani abonament! Subskrybując bliżej MAX, otrzymujesz także 10 pobrań, które możesz użyć do dowolnych pomocy dydaktycznych ze strony www.blizejprzedszkola.pl 


Komentarze

Wyślij wiadomość do Agata Skrzynecka

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!