Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs Ogólnopolski "CYFROWA JESIEŃ"


Konkurs dodał(a) Urszula Szczepanek
8 miesięcy temu, wyświetleń 765


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Serdecznie zapraszamy dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli do konkursu związanego z malarstwem cyfrowym! :) Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość! 

I. Organizator 

Przedszkole Miejskie Nr 66, ul. Grażyny 34 93-309 Łódź 

E-mail: pm66konkursy@gmail.com 

Osoby odpowiedzialne: 

Urszula Szczepanek
Magdalena Kruk
Anna Kubiak

II. Cele konkursu:

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „CYFROWA JESIEŃ” jest rozwijanie umiejętności z zakresu korzystania z zasobów TIK. Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami; kształtowanie umiejętności obsługi programem Paint (lub innym znanym dziecku); kształtowanie aktywności twórczej; kształtowanie poczucia estetyki.

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany dla dzieci 5-6-letnich, a także uczniów klas 1-3.

2. Każde dziecko, które zdecyduje się na udział w konkursie zgłasza maksymalnie 1 pracę. 

3. Tematyka prac dotyczy wykonania pracy cyfrowej zawierającej elementy zgodne z tytułem konkursu - „CYFROWA JESIEŃ”. 

4. Narzędzie graficzne: Paint (lub inne znane dziecku)

5. Technika pracy: malarstwo cyfrowe

6. Format pracy cyfrowej: 29,71 x 20,90 (centymetry) / 11,70 x 8,23 (cale) / 1123 x 790 (piksele)

7. Każda praca powinna posiadać Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1/ nr 2

8. Prace oraz wypełniony formularz należy przesłać do 10 listopada 2020 r. do organizatorów konkursu - z dopiskiem “Konkurs - Cyfrowa Jesień” na adres e-mailowy: 

 

pm66konkursy@gmail.com

 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku. Dodatkowo osoby z 1, 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane na adres podany w formularzu.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nim udział. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. Informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na stronie przedszkola: http://www.przedszkole66.net - w zakładce “Wydarzenia”. 

V. Uwagi dodatkowe 

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
  • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
  • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-11-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 66
Grażyny 34
93-309 Łódź
+48 42 646 40 70

Komentarze

Wyślij wiadomość do Urszula Szczepanek