Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Anioł - mój niewidzialny przyjaciel" - Ogólnopolski konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Urszula Szczepanek
rok temu, wyświetleń 902


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie Nr 66 w Łodzi serdecznie zaprasza przedszkola i oddziały przedszkolne do Konkursu Ogólnopolskiego

"Anioł - mój niewidzialny przyjaciel"

przeznaczonego dla dzieci w wieku 4-6 lat i ich nauczycieli. Liczymy na Waszą kreatywność i fantazję!

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ANIOŁ - MÓJ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL”

I. Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 66, ul. Grażyny 34 93-309 Łódź
Tel. +48 42 646 40 70
E-mail: aniolpm66@gmail.com

Osoby odpowiedzialne: 

Urszula Szczepanek
Magdalena Kruk
Anna Kubiak

II. Cele konkursu:

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „ANIOŁ - MÓJ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL” jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie pracy przestrzennej na określony temat. Pobudzanie dziecięcej wyobraźni oraz prezentacja możliwości twórczych przedszkolaków.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest skierowany dla dzieci 4-6-letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich nauczycieli.
 2. Każda placówka zgłasza maksymalnie 1 pracę.

 3. Tematyka prac dotyczy wykonania pracy przestrzennej zawierającej elementy zgodne z tytułem konkursu „ANIOŁ - MÓJ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL”.

 4. Technika pracy: przestrzenna.

 5. Format pracy plastycznej: nie mniejszy niż 20 cm i nie większy niż 100 cm.

 6. Każda praca plastyczna powinna posiadać metryczkę na odwrocie/spodzie pracy - załącznik 1 - wypisaną drukowanymi literami oraz wypełniony załącznik 2.

 7. Prace należy przesłać lub dostarczyć do 12 grudnia 2019 r.  (W przypadku paczki pocztowej decyduje data stempla) do organizatorów konkursu - z dopiskiem “Konkurs anioł - Grupa 8, 12” na adres:

  Przedszkole Miejskie Nr 66

   ul. Grażyny 34

  93-309 Łódź

   

 8. Dla uczestników przewidziano nagrody - 1, 2 i 3 miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nim udział. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. Informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na stronie przedszkola: http://www.przedszkole66.net - w zakładce “Wydarzenia”.

V. Uwagi dodatkowe: 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 66
Ul. Grażyny 34
93-309 Łódź

Komentarze

Wyślij wiadomość do Urszula Szczepanek