Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs Plastyczny "Symbole Narodowe"


Konkurs dodał(a) Sylwia Manowska
7 miesięcy temu, wyświetleń 566


Wpis został sprawdzony przez moderatora

"SYMBOLE NARODOWE"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Cele konkursu:
1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci.
3. Rozbudzanie szacunku i przywiązania do symboli narodowych.
4. Rozwijanie dziecięcych zdolności i kreatywności.

- Konkurs kierowany jest dla dzieci w wieku 5, 6 lat.

- Technika prac dowolna, forma pracy płaska, przestrzenna format pracy A3, A4.

- Ilość prac: max 1 praca z każdej placówki (prosimy o prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie).

- Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, do której dziecko uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, telefon kontaktowy, adres placówki (prosimy o czytelne metryczki - najlepiej wypisane na komputerze).

- Nadesłane prace nie będą zwracane.

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organiazatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie.

- Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

- Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

- Kryteria oceny: zgodność z tematyką, samodzielność, oryginalność, estetyka.

- Prace będzie oceniać niezależne Jury. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania (prosimy o przysłanie zaadresowanej dużej koperty z naklejonym znaczkiem).

- Nauczyciele, którzy chca otrzymac podziekowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac zaadresowanej kopert A4 ze znaczkiem oraz adresem zwrotnym.

- Termin nadsyłania prac: 26 XI 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 94 IM. MAŁEGO KSIĘCIA

UL. RATAJA 10

40-837 KATOWICE

z dopiskiem: konkurs

tel. (32) 254 72 65

 

- Rozstrzygnięcie konkursu: 2 XII 2019 r - Kordynator konkursu: Sylwia Manowska, Magdalena Maciąg

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..

w konkursie plastycznym „Symbole Narodowe” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych, materiałach pisemnych organizatorów konkursu w celach promocji konkursu w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEi

 

 

………………………………………………

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia
Rataja 10
40 - 837 Katowice
(32)2547265

Komentarze

Wyślij wiadomość do Sylwia Manowska