Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny "Jem zdrowo, żyję zdrowo"


Konkurs dodał(a) Sylwia Manowska tydzień temu, wyświetleń 187


Wpis został sprawdzony przez moderatora

"JEM ZDROWO, ŻYJE ZDROWO"
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny
 

- Konkurs kierowany jest dla dzieci w wieku 5, 6 lat.
 

- Technika prac dowolna, forma pracy płaska, format pracy A3, A4.
 

- Ilość prac: max 1 praca z każdej placówki (prosimy o prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie).
 

- Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, do której dziecko uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, telefon kontaktowy, adres placówki (prosimy o czytelne metryczki - najlepiej wypisane na komputerze).
 

- Nadesłane prace nie będą zwracane.
 

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organiazatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie.
 

- Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 

- Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 

- Kryteria oceny: zgodność z tematyką, samodzielność, oryginalność, estetyka.
 

- Prace będzie oceniać niezależne Jury.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania.
 

- Nauczyciele, którzy chca otrzymac podziekowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac zaadresowanej kopert a4 ze znaczkiem oraz adresem zwrotnym.
 

- Termin nadsyłania prac: 22 XI 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:
 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 94 IM. MAŁEGO KSIĘCIA

UL. RATAJA 10

40-837 KATOWICE

z dopiskiem: konkurs

telefon (32) 254 72 65
 

- Rozstrzygnięcie konkursu: 29 XI 2019 r.
 

- Kordynator konkursu: Sylwia Manowska, Katarzyna Judek

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..

w konkursie plastycznym „Jem zdrowo, żyję zdrowo” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych, materiałach pisemnych organizatorów konkursu w celach promocji konkursu w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEi

 

 

………………………………………………

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)


 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 94
Rataja 10
40 - 837 Katowice
(32) 254 72 65
Komentarze
Wyślij wiadomość do Sylwia Manowska