Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

SENSORYCZNY ALFABET- KREATYWNE POZNAWANIE LITER


Konkurs dodał(a) Justyna Urban
12 miesięcy temu, wyświetleń 1330


Wpis został sprawdzony przez moderatora

SENSORYCZNY ALFABET- KREATYWNE POZNAWANIE LITER

Książeczki, maty sensoryczne, kostki, karty demonstracyjne, makatki ścienne,  plansze, płotki, piłki , i...co tylko przyjdzie nam do głowy:)!

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI ORAZ ICH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, w tym zainteresowania literami, poprzez  ich wielozmysłowe poznawanie;
 • wspieranie twórczych form spędzania czasu wolnego wraz z rodzicami;
 • rozwijanie kompetencji  osobistych i społecznych takich jak umiejętność współpracy w dążeniu do wspólnego celu, wytrwałość w wieloetapowej pracy, szukanie kreatywnych rozwiązań, itp.

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku

Koordynator: mgr Justyna Urban-nauczyciel edukacji przedszkolnej.

Adresaci konkursu: dzieci od 2. do 12 roku życia wraz z opiekunami

Regulamin.

1. ZADANIE KONKURSOWE polega na wykonaniu pomocy dydaktycznej/zabawki w dowolnej formie, ułatwiającej dzieciom zapamiętanie kształtu poszczególnych liter za pomocą zmysłów. Mogą to być zarówno książeczki sensoryczne, maty, kostki sensoryczne, jak i płotki, maskotki, plansze, zagadkowe kuferki,itp.  Zachęcamy do wykorzystania różnorodnych materiałów takich jak: guziki, rzepy, pompony, wszelkiego rodzaju plecionki, sznurki, koraliki, itp. oraz  TRWAŁE materiały przyrodnicze jak np. skorupki z orzechów, nasiona czy patyki, surowce wtórne (nakrętki, kapsle), a także skarbów ukrytych w garażach tatusiów i dziadków takich jak śrubki, nakrętki, papiery ścierne, itp!  LICZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM KREATYWNOŚĆ!

Każdy uczestnik sam decyduje ile liter zaprezentuje w swojej pracy.

Dla przykładu: Książeczka sensoryczna może prezentować inną literę na każdej stronie lub cała może być poświęcona jednej wybranej literce.  Można przygotować także cały alfabet, albo zaprezentować tylko kilka (np. sześć, na kostce edukacyjnej, lub kilka na płotku edukacyjnym).

2.  Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w parach RODZIC+DZIECKO , NAUCZUCIEL+DZIECKO lub inny dowolny opiekun z dzieckiem (Babcia,Dziadek, ciocia, wujek, starsze rodzeństwo, +DZIECKO).

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA RODZICÓW W WYKONANIE PRAC KONKURSOWYCH W CELU PROPAGOWANIA WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU Z DZIECKIEM.  ZACHĘCAMY TAKŻE DO UDZIAŁU SENIORÓW- ICH POMYSŁOWOŚĆ POŁĄCZONA ZE WSPÓLNĄ ZABAWĄ Z WNUCZĘTAMI MOŻE PRZYNIEŚĆ NAPRAWDĘ WSPAIAŁE EFEKTY!!!

3. Do każdej pracy należy dołączyć  (w taki sposób, aby na pewno się nie oderwała w transporcie) metryczkę zawierającą:

Imię i nazwisko dziecka (+ wiek) i informacja z kim praca została wykonana

                                               np.Ania Kowalska lat 6 z Mamą

                                               Tomek Kowalski (lat 8) z Dziadkiem Stasiem

Dane kontaktowe: (adres placówki, telefon osoby zgłaszającej pracę, np. wychowawcy)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego  na udział dziecka w konkursie.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................... w Konkursie "SENSORYCZNY ALFABET- KREATYWNE POZNAWANIE LITER" organizowanym przez SP im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Organizatora dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych       osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach wyłonienia zwycięskich prac w Konkursie Gmina Jordanów-ciekawe miejsce na ziemi oraz w celu zaprezentowania prac konkursowych w albumie 100 wyjątkowych miejsc Niepodległej.

................................................

podpis rodzica

4. Dane osobowe, będą przetwarzane TYLKO w celach konkursowych.

5. Podczas wyłaniania zwycięskich prac jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

 • pomysłowość;
 • pracochłonność;
 • estetykę;
 • zgodność z tematem i wymogami regulaminowymi.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

6. Prace można zgłaszać do 25. listopada 2019 roku:
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU

TOPORZYSKO 166

34-240 JORDANÓW

z dopiskiem "SENSORYCZNY ALFABET"

 

7. Prace zgłoszone w konkursie nie podlegają zwrotowi.

8.Osoby zainteresowane otrzymaniem potwierdzenia udziału w konkursie proszone są o dołączenia takiej prośby  pod metryczką wraz z adresem mailowym, na który zostanie ono przesłane.

9. Pytania dotyczące udziału w konkursie proszę zgłaszać pod adresem mailowym: justyna.fajna@op.pl wpisując w tytule KONKURS "SENSORYCZNY ALFABET".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Toporzysku reprezentowana przez dyrektora, Toporzysko 166, 34-240 Jordanów, tel. 18 28 73 318

 

 1. W   sprawach   z   zakresu   ochrony   danych   osobowych   mogą   Państwo   kontaktować   się    z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu celach wyłonienia zwycięskich prac w konkursie "Sensoryczny alfabet- kreatywne poznawanie liter" oraz w celu zaprezentowania prac na stronie internetowej Organizatora.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a zgłoszenie pracy projektowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w /w celach.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam      zgodę      na      przetwarzanie       moich       danych       osobowych       zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach wyłonienia zwycięskich prac w konkursie "Sensoryczny alfabet-kreatywne poznawanie liter" oraz w celu zaprezentowania prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora.

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-25
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
Toporzysko 166
34-240 Jordanów
182873318

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Urban