Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest..."


Konkurs dodał(a) Aneta Jędruch
rok temu, wyświetleń 682


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Konkurs ogólnopolski

„Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

 

Jest to  pierwsza edycja Konkursu na Najlepszą Książkę  „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …” edycja będzie odbywać się każdej jesieni.
 

Nasz cel

To  wyłonienie i najpiękniej książki oraz pozytywny wpływ książki na kształtowanie osobowości dziecka, jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny; interesujący dziecko temat, rozwijający jego wyobraźnię i wrażliwość, skłaniający do myślenia, budujący pozytywny stosunek do świata i ułatwiający jego zrozumienie.         
                                                              

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU:

I. Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie

II. Cele konkursu:

- inspirowanie do pracy twórczej;
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
- rozbudzanie fantazji;
- popularyzacja działań plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci:

5-6 lat.

2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 prace z jednej placówki, po jednej pracy dla każdej kategorii wiekowej.

3. Technika wykonania oraz format prac A4 płaska do 5 stron.

4. Zgłaszane prace powinny być opisane na odwrocie wydrukiem komputerowym  i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, numer telefonu, e-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka oraz zgody nauczyciela prowadzącego.                                                                                                                       

6. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury.           
                                          

IV. Terminy:

1. Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”, należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 23 listopada 2018 r. na adres:


Przedszkole Miejskie nr 11

ul. Podłosie 10

42-500 Będzin


z dopiskiem: Konkurs: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”


2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola oraz  http://blizejprzedszkola.pl/

 

V. Ocena i nagrody.

1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależnie powołane przez organizatorów jury.

2. Czym będziemy kierować się w wyborze książek?

Jury Konkursu będzie działa w oparciu o regulamin, w którym bardzo istotne są kryteria oceny. Ocenie będą podlegać:


- umiejętność uchwycenia tematu,
- twórcza postawa autora,
- estetyka wykonania         
- opracowanie redakcyjne książki;
 - walory edytorskie (ilustracje + okładka).

           
3. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki przesłane pocztą.

4. Nauczycieli chcących otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy o wypisanie adresu E-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody uczestnika i opiekuna.


VI. Podsumowania końcowe.

1. Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

2. Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.

3. Więcej informacji o konkursie w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, e-mail pm11@przedszkolebedzin.pl
 

 Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-11-23
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 11
Podłsie, 10
42-504 Będzin
323637732

Komentarze

Wyślij wiadomość do Aneta Jędruch