Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

100 wyjątkowych miejsc Niepodległej


Konkurs dodał(a) Justyna Urban
rok temu, wyświetleń 1843


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Zapraszam do udziału w Projekcie, którego celem jest stworzenie albumu/ przewodnika turystycznego przedstawiającego sto polskich wsi i małych miasteczek o ciekawych walorach turystycznych i jednocześnie wzmacnianie lokalnego patriotyzmu.

 

Regulamin.

 

1. Uczestnikiem może zostać grupa lub osoba indywidualna.

 

2. Zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych,  ich rodziców i wychowawców do stworzenia DWUSTRONICOWEJ prezentacji swojej lub okolicznej miejscowości. UWAGA! Prosimy, aby prezentowane wsie i miasteczka były niewielkimi miejscowościami!

 

3. Zadaniem uczestników jest stworzenie czegoś w rodzaju kartki z przewodnika turystycznego, na której znajdą się:

 

 • duża i wyraźna nazwa prezentowanej miejscowości;
 • niewielka mapka Polski z zaznaczona lokalizacją przedstawionej miejscowości;
 • opis ciekawych miejsc, notka historyczna, ważne osoby związane z miejscowością, ciekawostki, itp.;
 • zdjęcia (wydrukowane i wklejone, albo wydrukowane bezpośrednio na kartce projektu, ale nie wywołane-chodzi o to, aby każda strona przewodnika była cieniutka) A NAJLEPIEJ DZIECIĘCE RYSUNKI ważnych obiektów wykonane bezpośrednio na stronie lub zeskanowane, pomniejszone i wklejone w odpowiednim miejscu;
 • podpis autora (na drugiej stronie, na dole, małą czcionką).
   

4. Ważne, aby w pracy był widoczny wkład dziecka (oczywiście konieczna jest pomoc osoby dorosłej do zaplanowania, zaprojektowania, wydrukowania tekstu czy zeskanowania zdjęć).

 

5. Wymagany format Kartka a4, dwustronnie zapełniona. Może być kolorowa, ale miękka, nie techniczna.

 

Prace należy zapakować do koperty, zabezpieczając je przed pomięciem i zniszczeniem, dołączyć karteczkę z metryczką zawierającą dane autora/autorów, nazwę szkoły, telefon i adres email (dla osób zainteresowanych otrzymaniem potwierdzenia udziału).

 

6. Prace należy przesyłać do 31 października 2018 roku na adres:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU

 

TOPORZYSKO 166

 

34-240 JORDANÓW

 

z dopiskiem: 100 WYJĄTKOWYCH MIEJSC NIEPODLEGŁEJ

 

 

7. Pytania proszę kierować do koordynatora: Justyna Urban: justyna.fajna@op.pl wpisując w temacie nazwę projektu.

 

8. Prace zgłoszone w Projekcie przechodzą na własność Organizatora (z zachowaniem praw autorskich wykonawcy).

 

9. Zgłoszenie prac w Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

10. Przystąpienie do Projektu oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

--------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam      zgodę      na      przetwarzanie       moich       danych       osobowych       zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach wyłonienia zwycięskich prac w Projekcie 100 wyjątkowych miejsc Niepodległej oraz w celu zaprezentowania prac konkursowych w albumie 100 wyjątkowych miejsc Niepodległej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Toporzysku reprezentowana przez dyrektora, Toporzysko 166, 34-240 Jordanów, tel. 18 28 73 318
 2. W   sprawach   z   zakresu   ochrony   danych   osobowych   mogą   Państwo   kontaktować   się    z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu celach wyłonienia zwycięskich prac w Projekcie 100 wyjątkowych miejsc Niepodległej oraz w celu zaprezentowania prac konkursowych w albumie 100 wyjątkowych miejsc Niepodległej
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a zgłoszenie pracy projektowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w /w celach.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
Toporzysko 166
34-240 Jordanów
18 28 73 318

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Urban