Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Bezpieczna droga do przedszkola"

Konkurs dodał(a) Dorota Chojnacka ( komentarzy)
Dodane 6 miesięcy temu, wyświetleń 740

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 35

w Sosnowcu

zaprasza do udziału w V edycji konkursu pt.

„ Bezpieczna droga do przedszkola”

 

Główne założenia konkursu:

- Orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystanie

ze środków transportu.

- Poznanie podstawowych znaków i sygnałów drogowych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat z terenu całej Polski.

 2. Technika i format wykonania prac dowolne.

 3. Konkurs rozpoczyna się 14.09. 2017r i trwa do 29.09.2017r ( decyduje data stempla pocztowego).

 4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne; ilość prac z jednej placówki - max. 3.

 5. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz adres mailowy przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (wzór poniżej).

 6. Prace przechodzą na własność organizatora.
   

 7. Prace prosimy przesyłać na adres: Przedszkole Miejskie nr 35 ul. Zagórska 3 41 – 216 Sosnowiec z dopiskiem „ KONKURS”

 8. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury.

 9. Kryteria oceny pracy: wkład własnej pracy dziecka – samodzielność, technika wykonania – stopień trudności, oryginalność – pomysłowość.

 10. Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania. Dyplomy i podziękowania zostaną wysłane drogą mailową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 października 2017r.

Wzór metryczki


 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………..

Wiek…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca

…………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki

……………………………………………………………………………… …

Numer telefonu do placówki…………………………………………………..

Adres mailowy placówki……………………………………………................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu plastycznego pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”.

………………………………………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

ZAPRASZAMY!!!

Informacje o konkursie

Dorota Chojnacka

Katarzyna Kałkowska

e – mail: doda300@onet.eu

 

 


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-09-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie 35
Zagórska 3
41-216 Sosnowiec
32/263 38 78