Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Maska dzikich zwierząt Afryki"


Konkurs dodał(a) Żaneta Urbanowska
rok temu, wyświetleń 425


Wpis został sprawdzony przez moderatora

R E G U L A M I N

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Maska dzikich zwierząt Afryki”

w ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Klub ochrony dzikich zwierząt”

 

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Miejskie Przedszkole nr 6 im. UNICEF
ul. Wisławy Szymborskiej 10a 42-500 Będzin

 

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowań zwierzętami żyjącymi w Afryce.
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Zadanie konkursowe: Wykonanie maski dzikich zwierząt Afrykańskich.
 

Informacje konkursowe:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców lub  nauczycieli.
   
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  maski zgodnie z tematem konkursu.
   
 3. Technika pracy dowolna.
   
 4. Ilość prac z jednej placówki – maksymalnie 5.
   
 5. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę:  imię i nazwisko autora pracy, wiek autora,  adres placówki, nr telefonu,  imię i nazwisko opiekuna.
   
 6. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców stanowiącą załącznik 1 niniejszego regulaminu.
   
 7. Prace należy przysłać na adres organizatora do 26.11.2019 r.


  Przedszkole Miejskie nr 6 im. UNICEF

  ul. Wisławy Szymborskiej 10 

  42-500 Będzin


   
 8. Prace niekompletne formalnie i dostarczone po terminie wyznaczonym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.
   
 9. Organizator przewiduje 1,2,3 miejsce.
   
 10. Wyniki konkursu zostaną rozstrzygnięte 02.12.2019 r. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
   
 11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola www.pm6wesolakraina.edupage.org
   
 12.  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą.
   
 13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu.
   
 14. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
   
 15. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: Żaneta Urbanowska email: zanka05@o2.pl, Beata Sołtysik email: mikrobi730@interia.eu
   

Zapraszamy do udziału!
 

Załącznik 1

Oświadczenie rodzica 
(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Maska dzikich zwierząt Afryki” organizowanym  przez Przedszkole Miejskie nr 6 im. UNICEF w Będzinie, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych.

.............................................                                                        ..........................................

(miejscowość i data)                                                                    (podpis rodzica /opiekuna)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922). A po 25 maja  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Przedszkole Miejskie nr 6 im. UNICEF mieszczące się przy ul. Wisawy Szymborskiej 10 a w Będzinie,, zwane dalej Przedszkolem Miejskiem nr 6 im. UNICEF;
 2. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu w Przedszkolu Miejskim nr 6 im. UNICEF w Będzinie i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 4. Podanie Przedszkolu Miejskiemu nr 6 im. UNICEF danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
 6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r.
 7. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl, Tel. 694 167 023), po 25 maja 2018 r.

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 6 im. UNICEF
Wisławy Szymborskiej 10a
42-500 Będzin
322676194

Komentarze

Wyślij wiadomość do Żaneta Urbanowska