Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KARTKA URODZINOWA DLA PRZEDSZKOLA


Konkurs dodał(a) Agata Łukaszewicz 5 miesiące temu, wyświetleń 267


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

serdecznie zaprasza do udziału

 w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.

„40 rocznica powstania Przedszkola”
 

Cele konkursu:

 • upamiętnienie 40-lecia powstania Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego,
 • rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności i wyobraźni u dzieci,
 • rozwijanie zdolności literackich u dzieci.

 

Regulamin konkursu: 

 1. Konkurs przeznaczony  jest dla dzieci w wieku 5-6 lat,  uczęszczających  do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Polski.
   
 2. Tematem konkursu jest wykonanie kartki z życzeniami urodzinowymi dla przedszkola.
   
 3. Kartka powinna być wykonana samodzielnie w dowolnej technice plastycznej w formacie A4 - złożona w połowie. Praca powinna zawierać pracę plastyczną oraz życzenia urodzinowe.
 4. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę prac.
   
 5. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku prac plastycznych dla celów publikacji konkursowych (załącznik  nr 1).
   
 6. Praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie i zawierać: imię, nazwisko oraz wiek dziecka, nazwę i adres placówki, numer telefonu kontaktowego, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.
   
 7. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 
   
 8. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac. 
   
 9. Prace prosimy przesyłać do 10 maja 2019 r. na adres:
   

Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego

78-400 Szczecinek

Ul. Księżnej Elżbiety 2

z dopiskiem "Konkurs plastyczny"
 

 1. Oceny prac dokona powołane jury.
   
 2. Rozstrzygnięcie konkursu: 15.05.2019 r.
   
 3. Laureaci prac otrzymają nagrody i dyplomy, a nauczyciele pod kierunkiem których wykonano nagrodzone prace otrzymają podziękowania, które zostaną przesłane pocztą.
   
 4. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola www.km.przedszkole.pl i  www.blizejprzedszkola.pl

 

Koordynator konkursu: mgr Alicja Meller ( alicjameller00@gmail.com,  mgr Agata Łukaszewicz (agata1968@vp.pl)

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

...................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka

 

...................................................................................................................................................................

 Nazwa przedszkola

 

......................................................................................................................................................

Adres przedszkola

 

…………………………………………………………………………………………………………

 Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, e-mail

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu konkursu, a także na publikowanie wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych.

 

 

 

..............................................................................................................

 Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-05-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego
ul. Ks. Elżbiety 2
78-400 Szczecinek
Komentarze
Wyślij wiadomość do Agata Łukaszewicz