Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Niezwykłe bajki" - O Zwierzakach Cudakach

Konkurs dodał(a) Anna Leśniewska ( komentarzy)
Dodane 5 miesięcy temu, wyświetleń 615

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci

„Niezwykłe bajki”

- O Zwierzakach Cudakach
 

I. Postanowienia ogólne
 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Niezwykłe Bajki” – O zwierzakach cudakach (zwanym dalej „Konkursem”) na napisanie bajki dla dzieci.
 

2. Konkurs jest organizowany przez Przedszkole „Słoneczna Szóstka” z Oddziałami Zamiejscowymi ul. Paderewskiego 4, 63-100 Śrem zwanym dalej „Organizatorem”.
 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najlepszych bajek dla dzieci o tematyce:

 prawidłowy stosunek ludzi do zwierząt, które zostaną umieszczone w książce oraz nagrane w formie audiobooka, stworzonej przez Organizatora.

 

II. Warunki uczestnictwa
 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, bez względu na wiek. Z zastrzeżeniem, że uczestnictwo osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców.
 

3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie bajki konkursowe, nie publikowane wcześniej oraz nie biorące udziału w innych konkursach.
 

4. Zgłoszenie bajki do Konkursu może dokonać tylko jej autor.
 

5. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.
 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

 

III. Zasady konkursu
 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.10.2017 r. i trwa do 10.11.2017 r.
 

2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora 5 najciekawszych bajek, o tematyce: prawidłowy stosunek ludzi do zwierząt, które zostaną umieszczone w książce oraz wydane w formie audiobooka.  
 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania Konkursowe.
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza Regulamin.
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż piętnaście lub w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
 

6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

 

IV. Wytyczne dotyczące bajki
 

1. Organizator zastrzega, że bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 

2. Autor powinien napisać bajkę  w sposób prosty i obrazowy, tak aby problem zrozumiany był zarówno przez dzieci jak i czytających im rodziców/opiekunów.
 

3. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi małoletnich.
 

4. Utwór musi być zostać nadesłany w języku polskim.
 

5. Organizator nie ustala minimalnej długości bajki.

Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów: ciekawy, oryginalny pomysł i wyrazisty morał.

 

V. Zasady przesyłania pracy
 

1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do 10.11.2017 r.
 

2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@slonecznaszostka.pl

 wpisując w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko autora bajki
 

3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora Konkursu.

 

VI. Nagrody

1. W Konkursie zostanie nagrodzonych pięciu autorów najciekawszych bajek wybranych przez Komisję Konkursową.
 

2. Pierwszą i główną nagrodą przyznaną autorom pięciu najciekawszym pracom konkursowym jest umieszczenie bajki w wydanej książce  oraz audiobooku wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 

3. Dodatkowo Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody:

Książki, upominki rzeczowe.
 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie na stronie Organizatora 30.11.2017 r.
 

5. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu

 

VII. Prawa autorskie

1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 

2. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się przez podpisanie oświadczenia, które przygotuje Organizator.
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji bajki, z poszanowaniem  oryginalnej formy.

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-11-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole "Słoneczna Szóstka" z Oddziałami Zamiejscowymi
Paderewskiego 4
63-100 Śrem