Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "ZIEMIA - NASZA PLANETA"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Pazura
ponad 4 lat temu, wyświetleń 5559


Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest:

Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Karolek”

przy ulicy Heleny Kołodziejczyk 1 w Gliniance,

telefon: (22) 879-05-12.


2. Adresatami konkursu są grupy przedszkolne dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


3. Zadaniem dzieci jest wykonanie plakatu ukazującego znaczenie Ziemi dla ludzi oraz różne sposoby dbania o naszą planetę.


4. Każda praca musi zawierać czytelną metryczkę umieszczoną z przodu pracy zawierającą: nazwę grupy, wiek dzieci i liczbę dzieci biorących udział w tworzeniu pracy, nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.


5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz nauczyciela.


6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora konkursu.


7. Drogą głosowania na profilu przedszkola na facebook’u (www.facebook.com – Przedszkole Karolek) przez kliknięcie „Lubię to” pod zdjęciem pracy, zostanie wyłoniony zwycięski plakat.


8. Nauczyciele chcący otrzymać pamiątkowy dyplom dla dzieci za udział w konkursie oraz podziękowania, proszeni są o zamieszczenie zaadresowanej koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem.


9. Termin składania prac upływa 15.04.2016 r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs Ziemia – nasza planeta” na adres:


Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Karolek”

ul. Heleny Kołodziejczyk 1

 05-408 Glinianka10. Nagrodą dla zwycięskiej grupy będą gry edukacyjne oraz zaproszenie do Glinianki* (woj. mazowieckie, powiat otwocki), gdzie na dzieci będzie czekać wiele atrakcji – zapoznanie z tradycją i kulturą ludową w Izbie Regionalnej „Wawrzynioki”, zwiedzanie zabytkowego kościoła, w którym nagrywany był serial „Plebania” oraz aktualnie „Ojciec Mateusz”, warsztaty plastyczne związane z miejscową kulturą regionu kołbielskiego oraz ognisko z kiełbaskami.

*Transport we własnym zakresie. Organizator zapewnia wyżej wymienione atrakcje (bilety wstępu oraz wyżywienie).


11.  Do pracy należy dołączyć załącznik:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Karolek” w Gliniance danych osobowych mojego dziecka………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu plastycznego „Ziemia – nasza planeta” oraz na publikację jego pracy na profilu przedszkola na facebook’u (www.facebook.com – Przedszkole Karolek).
Data i podpis Rodzina/ Opiekuna prawnego …………………………….


12. Głosowanie odbędzie się na profilu przedszkola na facebook’u i potrwa do 29.04.2016 r.

Dodatkowe informacje

Termin: 2016-04-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Karolek"
Heleny Kołodziejczyk 1
05-408 Glinianka
228792512

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Pazura