Pakiet gotowych 52 wzorów dokumentów do wykorzystania przy budowaniu kontroli zarządczej w przedszkolu. Opracowane przez prawnika specjalnie dla przedszkoli! Dokumenty można edytować dostosowując je do potrzeb konkretnej placówki.


Do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu systemu kontroli zarządczej niezbędne jest określenie jego zasad przez dyrektora jednostki w formie zarządzenia. Stworzenie adekwatnego systemu kontroli zarządczej powinno się rozpocząć od inwentaryzacji dokumentacji przedszkolnej, w tym od usystematyzowania już funkcjonujących w placówce procedur i identyfikacji, które z zawartych w nich działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem. W każdej placówce większość z nich jest przygotowana, z tym tylko, że należy to wszystko uporządkować i dokonać aktualizacji. Dyrektor przedszkola powinien wziąć pod uwagę jego wielkość, strukturę, liczbę pracowników zaangażowanych w procesy gospodarcze, typowe i często występujące w jednostce problemy i nieprawidłowości, występujące ryzyka, sposób ich eliminacji lub marginalizacji. Podanie gotowych dokumentów, które mogłyby być wykorzystane przez wszystkie jednostki, byłoby bardzo trudne. Dlatego zamieszczone wzory będą stanowiły doskonałą bazę wyjściową do tworzenia dokumentów dostosowanych do specyfiki danego przedszkola. Oczywiście są to, poza Regulaminem kontroli zarządczej, podstawowe wzory, które powinny już funkcjonować w przedszkolu. Zatem jeżeli w ogóle wymagają modyfikacji to nieznacznej. Warto zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie ryzkiem, bowiem jest to zagadnienie zupełnie nowe.

Zaproponowane wzory i przykłady niezbędnych mechanizmów kontroli zarządczej
będą niezwykle pomocne w tworzeniu prawidłowej dokumentacji przedszkolnej.

Autorem opracowania jest Dariusz Skrzyński (www.eduprawnik.pl), prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym i prawie pracy.


O budowaniu kontroli zarządczej w przedszkolu


Przeczytaj materiał o budowaniu kontroli zarządczej w przedszkolu, w którym dowiesz się o tym, czym jest kontrola zarządcza, o jej celach i najważniejszych zasadach. W artykule tym znajdziesz także omówienie zakresu kontroli zarządczej i standardów (środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena). Czytaj więcej


Zawartość gotowych wzorów dokumentacji kontroli zarządczej w przedszkolu


W skład kontroli zarządczej wchodzą pliki zawierające następujące dokumenty:

1. BUDOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU (20 stron)

2. KONTROLA ZARZĄDCZA:

3. KONTROLA WEWNĘTRZNA:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli wewnętrznej (1 strona)
 • Regulamin kontroli wewnętrznej (2 strony) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Plan kontroli wewnętrznej (1 strona)
 • Protokół z kontroli wewnętrznej (2 strony)

4. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA (6 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu

5. ZADANIA I CELE PRZEDSZKOLA I PRACOWNIKÓW:

 • Zarządzenie Dyrektora w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia (1 strona)
 • Plan realizacji zadań i celów Przedszkola (2 strony)

6. OPIS STANOWISKA PRACY (1 strona)

7. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników (1 strona)
 • Kodeks Etyki Pracowników (2 strony) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem etyki (1 strona)

8. OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych (2 strony) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Arkusz okresowej oceny pracowników (2 strony)

9. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (1 strona)
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (5 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (6 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Oświadczenie zbiorcze pracowników w sprawie ochrony danych osobowych (1 strona)

11. UPOWAŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW:

 • Zarządzenie Dyrektora w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień (1 strona)
 • Powierzenie obowiązków głównemu księgowemu (1 strona)
 • Rejestr wydanych upoważnień (1 strona)

12. NABÓR PRACOWNIKÓW:

 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (5 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (1 strona)
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (3 strony) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Protokół z naboru na wolne stanowisko (2 strony)
 • Informacja o wynikach wyboru na stanowisko (1 strona)

13. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA:

 • Regulamin służby przygotowawczej (4 strony) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą (1 strona)
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (1 strona)

14. KANCELARIA:

 • Instrukcja kancelaryjna (9 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Wzór rejestru kancelaryjnego (1 strona)
 • Formularz spisu spraw (1 strona)
 • Wzór opisu teczki aktowej (1 strona)
 • Spis zdawczo-odbiorczy (1 strona)

15. INSTRUKCJA MAGAZYNOWA (5 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu

16. INSTRUKCJA KASOWA (5 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu

17. INWENTARYZACJA:

 • Instrukcja inwentaryzacyjna (7 stron) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej (2 strony) zobacz pierwszą stronę dokumentu
 • Harmonogram i terminarz inwentaryzacji (1 strona)
 • Arkusz spisu z natury (1 strona)
 • Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej (1 strona)
 • Protokół z inwentaryzacji w kasie (2 strony)

18. SUPLEMENT


Zamówienie i płatność


Prezentowana publikacja dostępna jest w pliku elektronicznym (e-book). Wszystkie wymienione powyżej dokumenty otrzymasz w cenie:

55 zł – dla prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
85 zł – dla osób i instytucji nie będących prenumeratorami miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Jeśli nie wiesz, czy Twoja placówka ma aktualną prenumeratę miesięcznika lub chcesz zamówić prenumeratę – zadzwoń lub napisz:
Agnieszka Korba – tel. 12 631 04 10 wew. 102; e-mail: prenumerata@blizejprzedszkola.pl

Aby otrzymać powyższe gotowe wzory dokumentacji kontroli zarządczej w przedszkolu:

 1. Wypełnij formularz zamówienia
 2. Zapłać na wskazane w formularzu konto odpowiednią kwotę (możesz przesłać potwierdzenie przelewu w celu szybszej identyfikacji zamówienia – kontrola@blizejprzedszkola.pl) lub poczekaj na fakturę.
Po zaksięgowaniu kwoty otrzymasz na podany w zamówieniu adres mailowy folder zawierające wyżej wymienione opracowania. W tym folderze znajdują się pliki w formacie doc. (Microsotf Word 2003), które można dowolnie edytować i modyfikować oraz pliki w formacie pdf., który jest plikiem „stałym” (kontrolnym), służącym do tego, aby można było odtworzyć zawartość dokumentów w pliku doc. na wypadek utraty w nich tekstu.

WAŻNE! Oferowana publikacja dostępna jest w pliku elektronicznym (e-book). Istnieje możliwość zamówienia wydruku za dodatkową opłatą 30 zł + koszt wysyłki 15 zł. Jeśli chcesz zamówić wydruk – napisz: kontrola@blizejprzedszkola.pl


Kontakt


Jeśli masz kłopot z otworzeniem lub masz jakiekolwiek pytania techniczne – napisz lub zadzwoń.
Zapłaciłaś i nie dostałaś materiału – napisz lub zadzwoń.Monika Szajer
tel. 12 631 04 10 wew. 101
e-mail: kontrola@blizejprzedszkola.pl