Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


3 miesiące temu


Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki

Przedszkole nr 47 w Lublinie zaprasza na

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

„Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki”

(dla dzieci w wieku przedszkolnym)

 

 

Cele konkursu:

  • kształtowanie u dzieci  postawy opiekuńczości i odpowiedzialności wobec zwierząt,
  • poznawanie zasad dbania o zwierzęta, dostrzeganie ich zależności od zachowania człowieka,
  • wyzwalanie kreatywności i pomysłowości dzieci w przedstawianiu szczęśliwych psów i kotów,  o które troszczą się ich właściciele.

 

Informacje ogólne:

  1. Organizatorem przeglądu jest  Przedszkole Nr 47 w Lublinie, koordynator Akcji PSIAK.
     
  2. Do przeglądu zapraszamy dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
     
  3. Konkurs trwać będzie do 13.01.2017 r. Prace  należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: 
     

Przedszkole nr 47
 

 ul. Mieszka I-go 3
 

20-611 Lublin

 

4. Każde przedszkole może przesłać na konkurs 3 prace.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
 

  1. Prace wykonane mogą być techniką dowolna w formie płaskiej.
     
  2. Wielkość pracy nie powinna przekraczać formatu A3.
     
  3. Każda praca powinna być oprawiona w  paspartu z metryczką (w prawym dolnym rogu), zawierającą: 1) Imię i nazwisko dziecka, wiek 2) Nazwę, adres placówki, adres e-mailowy i numer telefonu, 3) Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana została praca.

 

Uwagi:

  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników i nauczycieli.
     
  • Prace mogą być zaprezentowane na wystawie podsumowującej Akcji PSIAK.
     
  • Prace oceni specjalnie powołane Jury Konkursowe biorąc pod uwagę: oryginalność pomysłów i samodzielność wykonania.
     
  • Laureaci konkursu oraz nauczyciele otrzymają dyplomy i podziękowania.
     
  • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.
     
  • Koordynatorami  konkursu jest Anna Rejmak-Konopska- tel. 503 684 302, Agnieszka Prażmo - Przedszkole nr 47, ul. Mieszka I/3, 20-610 Lublin.

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH MIŁOŚNIKOW ZWIERZAT ITWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ!

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Plastycznego   ,,Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki” danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….… zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej  dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 

…………………………………………………….

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Plastycznego   ,,Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki” danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….… zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej  dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 

…………………………………………………….

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

  

Przedszkole 47

Anna Konopska
Ostatnio on-line:
3 miesiące temu
Anna Konopska dodał/a również:


Komentarze
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane