Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Scenariusz: Na majowej łące - zabawy integracyjne z wykorzystaniem SI gumy


Wpis dodał(a) Ewelina Piwarska
3 tygodnie temu, wyświetleń 63


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5-, 6-letnich

Data: 26.05.2021 r.

Grupa: 5-, 6-latki
Prowadząca: Iwona Błach

 

Temat: Na majowej łące – zabawy integracyjne z wykorzystaniem SI gumy.


Obszary z podstawy programowej:

I . 5 – Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu;

I .7 - Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

II .8 - Zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. 7,8 - Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.2 - Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie;

IV. 4 - Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych;

IV.5 – Rozwiązuje zagadki;

IV.7 – Słucha muzyki, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,

IV.15 - Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;


 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew oraz sztuki plastyczne

 • Kształcenie spostrzegawczości i uwagi,

 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.

 • Zintegrowanie grupy.
   

Cele operacyjne:

 • Potrafi rytmicznie kreślić kredkami świecowymi lub pędzlem pionowe linie do utworu muzycznego;

 • Określa w muzyce jej tempo i nastrój;

 • Uczestniczy w zabawie integracyjnej;

 • Rozwiązuje zagadki quizu przyrodniczego;

 • Wypowiada się na temat roślin i zwierząt łąkowych;

 • Odczytuje nazwy roślin i zwierząt;

 • Potrafią wyrażać swoje uczucia za pomocą swego ciała, ruchu, śpiewu czy mimiki twarzy;

 • Chętnie tańczy, wykonują prace plastyczną;

 • Przełamuje nieśmiałość podczas udziału w zajęciach.

 

Metody pracy:

 • podająca,

 • praktyczna działalność dziecka,

 • aktywizująca,

 • zabawowa

 • Elementy metody SI

 • Element aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss

 • Elementy metody W. Sherborne

 • Elementy muzykoterapii

Formy pracy:

 • zbiorowa,

 • indywidualna.

Środki dydaktyczne: piosenka pt.”Wiosenny spacer z mamą”, quiz przyrodniczy w formie prezentacji multimedialnej, nagranie „Dla Zuzi” Marek i Wacek, „Walc Kwiatów” P. Czajkowskiego, SI guma, kredki świecowe, pastele, farby, pędzle, stemple z ziemniaka, nożyczki, klej, patyczki do uszu, gumki

Przebieg zajęcia:

 1. Zabawa integracyjna na powitanie" Stańmy wszyscy razem w kole”. Dzieci wykonują ruchy adekwatnie do słów śpiewanej piosenki:

Stańmy wszyscy razem w kole, złączmy swoje ręce.

Zatańczymy, zaśpiewamy, jak w naszej piosence.

Do przodu krok, do tyłu krok i kilka małych kroków w bok.

I młynek w przód i młynek w tył, abyś dziś wesoły był!

 1. Nawiązanie do Dnia Matki obchodzonego w tym dniu – Śpiew piosenki pt. „Wiosenny spacer z mamą”.

 2. Zaproszenie dzieci do zabaw na łące – quiz wiedzy o zwierzętach i roślinach zamieszkujących to środowisko.

N: czyta zagadki z kolejnych slajdów, spośród dzieci zgłaszających się N wybiera jedno, które prezentuje rozwiązanie. Dzieci j odczytują.

 1. Zabawa muzyczno – ruchowa przy melodii „Dla Zuzi” Marka i Wacka z wykorzystaniem SI gumy.

 2. Działania plastyczne z wykorzystaniem utworu ‘Walc kwiatów” P.Czajkowskiego.

Dzieci wykonują ilustrację wiosennej łąki na długim pasie kartonu z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i przyborów plastycznych. Doklejają rośliny i owady łąkowe: biedronki, motyle, pszczoły. Mogą je wykonać z dostępnych materiałów. Następnie dzieci przyklejają z gotowych elementów żabkę, wykonaną techniką origami.

 1. Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne „Tu płynie rzeczka”.

Dzieci siedzą w kręgu plecami do siebie i wykonują ruchy zgodnie ze słowami wiersza:

Tu płynęła rzeczka,

Tędy przeszła pani na szpileczkach.

Tu stąpały słonie i biegały konie.

Wtem przemknęła szczypaweczka,

Zaświeciły 2 słoneczka.

Spadł drobniutki deszczyk.

Czy przeszedł Cię dreszczyk?

 

 

 1. Ewaluacja : Nauczycielka pyta, o czym dowiedziały się dziś, co im się najbardziej podobało. Z zestawu pieczątek z emotkami wybierają jedną i stemplują na swojej pracy „Majowa łąka”.

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewelina Piwarska