Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"BOŻONARODZENIOWA STAJENKA"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Szczęsna
2 tygodnie temu, wyświetleń 310


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,BOŻONARODZENIOWA STAJENKA”   

DLA DZIECI W WIEKU 5 - 6 LAT

 

Cele konkursu:

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci inspirowanych świąteczną tradycją

- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka

- Umożliwienie dzieciom  zaprezentowania swojego talentu plastycznego

- Promowanie twórczości dziecięcej poprzez stworzenie galerii z nadesłanych prac konkursowych

 

Organizator konkursu:

Przedszkole  Nr 5

ul. Armii Krajowej 28

41-400 Mysłowice

woj. śląskie

tel. (032) 2222672

Koordynator konkursu:

mgr Katarzyna Szczęsna

 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 5 - 6 lat
 

1. Technika i format prac:

Technika wykonania prac : dowolna – płaska (mogą być zastosowane drobne elementy przestrzenne)

Format: nie mniejszy niż A4

Ilość prac: maksymalnie 4 prace z danej placówki

Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą wziąć udziału prace zbiorowe.
 

2. Ocena prac:

Dla zwycięskich prac za I, II, III miejsce przewidziane są nagrody. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy przesłane w formie elektronicznej. Na zgłoszone pisemnie życzenie zamieszczone wraz ze zgłoszonymi pracami zostaną wysłane drogą elektroniczną podziękowania dla nauczycieli- opiekunów za przygotowanie dzieci do konkursu.
 

3. Opis prac:

- Wszystkie prace powinny zawierać wydrukowane dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki , imię i nazwisko nauczyciela pod którego okiem została wykonana praca, e-mail nauczyciela, tel. kontaktowy nauczyciela

Metryczkę prosimy przykleić na odwrocie pracy. Należy dołączyć zgody na przetwarzane danych osobowych.

- Nadesłane na konkurs prace pozostaną własnością organizatora.

- Podczas oceny jury zwróci uwagę na samodzielność wykonywania pracy, kreatywność, wartość artystyczną, zgodność pracy z tematyką konkursu, staranność wykonania.
 

4. Terminy

- Prace należy dostarczyć  drogą pocztową do dnia 20.12.2021 r. na adres:
 

Przedszkole nr 5

41-400 Mysłowice

ul. Armii Krajowej 28

z dopiskiem: Ogólnopolski konkurs plastyczny ”Bożonarodzeniowa stajenka”

 

- Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.12.2021r.

- Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkolena5.edu.pl/  oraz na przedszkolnym fb po świętach.

5. Zgoda:

Nadesłane prace na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz nieodpłatne publikowanie pracy przez organizatora na potrzeby konkursu.

 

Załączniki:

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem „Bożonarodzeniowa stajenka” i z jego promocją.

                                                                                     

 

                                                                              ..................................................

                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem „Bożonarodzeniowa stajenka” i z jego promocją.

                                                                              ...................................................

                                                                    Podpis nauczyciela/wychowawcy

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE NR 5
ARMII KRAJOWEJ 28
41-400 MYSŁOWICE
32 2222672

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Szczęsna