Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Przygoda świątecznej gwiazdki"


Konkurs dodał(a) ewa stefanik
2 tygodnie temu, wyświetleń 420


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Przygoda świątecznej gwiazdki”

 

Organizatorzy konkursu:

mgr Ewa Stefanik

mgr Katarzyna Maślanka

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną

 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi

 • inspirowanie do aktywności twórczej

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat.

 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, ukazującej historię, przygodę świątecznej gwiazdki w formie historyjki obrazkowej.

 3. Prace należy wykonać w dowolnym formacie (praca płaska) z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.

 4. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów lub technik w wykonaniu pracy.

 5. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko, wiek dziecka, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana).

 6. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace.

 7. Prace należy składać lub przesyłać na adres:Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu

ul. Gliwicka 212

40-860 Katowice


(z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Przygoda świątecznej gwiazdki”)

 

 1. Termin składania prac upływa z dniem 15.12.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wybierze trzech laureatów konkursu, przyznając I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.12.2021 r.

 4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki: mp39.manifo.com w zakładce KONKURSY.

 

Prawa Organizatora

Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością Organizatora.

 

Załączniki:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.

..................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby …………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.

...................................................

Podpis nauczyciela/ wychowawcy

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu
Gliwicka 212
40-860 Katowice
32 254 12 01

Komentarze

Wyślij wiadomość do ewa stefanik