Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "STOP SMOG"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Trejtowicz-Fertacz
2 tygodnie temu, wyświetleń 263


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego

„Stop smog”

 

§ 1

Cele konkursu

Celem Konkursu jest kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną powietrza wśród najmłodszej części społeczeństwa.

 

§2

Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole w Wancerzowie.

 

Adres organizatora:

 

Przedszkole w Wancerzowie

ul. Gminna 11

42-244 Mstów

tel. 34 314 62 65

 

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział przedszkolaki z całej Polski.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 5-latki
 • 6-latkiUdział w konkursie jest bezpłatny.

 

W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną symbolizującą zakaz palenia śmieci w piecach domowych lub zakaz emisji komunikacyjnej.

 

Dopuszczalne zostaną prace plastyczne wykonane w różnych technikach „płaskich”, w formacie A3.

 

Z jednej placówki edukacyjnej może zostać złożona maksymalnie jedna praca.

 

Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i adres placówki edukacyjnej, adres email placówki, imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa oraz imię i nazwisko opiekuna.

 

Do pracy należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO (do pobrania na stronie https://pwancerzow.szkolnastrona.pl/ )

 

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 05.12.2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

Przedszkole w Wancerzowie

ul. Gminna 11

42-244 Mstów

 

 

Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom.

 

Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.???????
 

Ocena prac konkursowych

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

 

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 • Trafność doboru tematu pracy,
 • Jakość wykonania,
 • Oryginalność,
 • Stopień trudności wykonania.

 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§5

Wyniki

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej https://pwancerzow.szkolnastrona.pl/
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.12.2021r.

 

 

§6

Nagrody

 1. Organizator przyzna dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu (miejsca 1-3 w obu kategoriach wiekowych), jak również dyplomy dla pozostałych uczestników przesłane na adresy email poszczególnych placówek.
 2. Opiekunowie, którzy zaangażowali swoich podopiecznych do aktywnego udziału w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: https://pwancerzow.szkolnastrona.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole w Wancerzowie
Gminna 11
42-244 Mstów
343146265

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Trejtowicz-Fertacz